Nyhet

Justitierådet Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

17 februari 2022 Om byrån Offentlig upphandling

Helena Rosén Andersson, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, ansluter till Vinge som counsel. Vinge förstärker därmed sitt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.

Som justitieråd har Helena Rosén Andersson varit involverad i flera av de mest uppmärksammade målen i förvaltningsdomstolarna de senaste åren. Med en bakgrund som hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige har hon även arbetat i Regeringskansliet, bland annat som utredningssekreterare och rättssakkunnig i Finansdepartementet (1999-2003) och som utredningssekreterare i Justitiedepartementet (2003-2005). Hon var också särskild utredare i 2019 års marknadskontrollutredning (SOU 2020:49). Helena Rosén Andersson är även redaktör och huvudförfattare för de ledande kommentarerna till lagarna om offentlig upphandling. Förutom sina offentliga uppdrag har hon varit verksam som advokat på Vinge (2005-2008) och delägare vid advokatfirman Lindahl (2008-2017).

Med Helena Rosén Andersson stärker vi vår satsning och vårt team inom offentlig upphandling med en i det närmaste unik kompetens. Helenas kunskaper och erfarenheter är även betydelsefulla för våra växande områden inom förvaltningsprocesser och frågor om statligt stöd”,

beskriver Johan Karlsson, delägare och chef för Vinges EU- och konkurrensrättsavdelning.

Rekryteringen av Helena Rosén Andersson utgör en viktig del i utvecklingen av vårt fullservicekoncept, där vi nu stärker oss ytterligare inom offentlig upphandling, konstitutionell rätt och tvistlösning.”,

säger Maria-Pia Hope, Managing Partner.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge 18 augusti 2022.