Nyhet

Jesper Johansson i The Seat

18 april 2024

Efter bara tre veckor på jobbet fick Jesper Johansson, biträdande jurist på Göteborgskontoret, sitta med i ledningsgruppen och The Seat.

Hur länge har du varit på plats nu?

Exakt en månad idag. Och efter två veckor på kontoret fick jag frågan om jag ville sitta i The Seat.

Hur gick tankarna när du fick frågan?

Min första reflektion var nog ”Jag har ju just börjat – hur kan jag bidra här?” Jag har ingen tidigare erfarenhet av att driva bolag, än mindre en större advokatbyrå. Sedan insåg jag att det inte var där min främsta uppgift låg. Mitt bidrag var att kunna ge ett utifrånperspektiv.

Hur kommer det sig att det blev det just Vinge?

En studiekompis jobbade extra på Vinge under studietiden. Han vikarierade i receptionen och pratade varmt om personalen och företagskulturen, och trivdes superbra. Jag tycker att det är viktigt med bra kollegor och bra stämning på jobbet och skickade därför in en ansökan. Jag fick komma på praktik, och ville såklart fortsätta när jag blev erbjuden möjligheten.

Finns det något som överraskade dig när du kom till oss?

Det är ett väldigt brett persongalleri, i alla fall här på Göteborgskontoret. Det är verkligen en mix av människor där man nästan aktivt söker olika perspektiv, erfarenheter och personligheter.

Kände du till The Seat sedan innan du kom till Vinge?

Jag hade hört om det på ett skolevent, men där och då kopplade jag inte helt vad det innebar. När jag berättade för en kompis att jag skulle få sitta i ledningsgruppen var den spontana reaktionen, ”Oj, det hade jag också velat!”. Visst känner man en viss ära över att få chansen – det är verkligen en unik möjlighet.

Hur förberedde du dig inför mötet?

Du får agendan och mötesbilagorna på förhand, där jag läste in mig på de olika ämnen som skulle diskuteras. För mig var det också viktigt att förstå olika perspektiv på frågorna, och göra egen research för att kunna bidra så bra som möjligt. Jag hade också fått egna frågor att förbereda.

Vad valde du att ta upp som dina frågor?

Mitt främsta medskick var att ta vara på det engagemang som finns. Om du har en idé får du ofta stöttning i att verkställa din idé, vilket för mig är ganska unikt.

Jag tog också upp att man borde ta vara på det intresse för skattejuridik som finns bland studenter och nyexade i Göteborg. Jag har mött flera unga duktiga jurister som vill jobba med skattejuridik på advokatbyrå. Vinge har dock ingen skattegrupp i Göteborg, där man riskerar att gå miste om dessa jurister.

Vad mer som stod på agendan?

Vi pratade mycket om Vinges AI-resa, hur vi redan ligger i framkant och vilka investeringar och systemanpassningar som kommer att stå i fokus framöver.

Var mötet som du hade tänkt dig?

Både och! Min första reaktion var att det var härligt att få vara med, att få lyssna in och få insyn i av hur man driver den här typen av bolag. Min bild hade varit att det skulle vara mer av ett beslutsfattande, där det istället var mer diskussion och reflektion. Att få se hela resonemanget var väldigt positivt för mig. Det var högt i tak, mycket skratt och god stämning. Även om jag hört att det skulle vara så blev jag kanske lite förvånad över att det verkligen var så prestigelöst.

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Känn inte att du är där för att prestera. Läs på, och kom till mötet med nyfikna ögon. Ta vara på de perspektiv du får möjlighet att se, och inblicken i hur det är att driva den här typen av bolag – det är verkligen en unik möjlighet. Lyssna och lär!