Nyhet

Irma Softic i The Seat

Nyligen var det Irma Softics, biträdande jurist i bank & finans-gruppen på Malmökontoret, tur att sitta i The Seat.

Hur länge har du varit på plats på kontoret nu?

Jag började ”på riktigt” nu i januari, så en dryg månad som biträdande jurist. Redan i höstas började jag dock som uppsatspraktikant, och var tidigare också sommarnotarie. Nu har jag varit här sammanhängande i snart ett halvår, och har kommit in väldigt bra. 

Varför blev det just Vinge?

Jag trivdes väldigt bra under sommarnotarieperioden, och hade blivit erbjuden jobb redan innan uppsatspraktiken startade. Jag hade fått en bra bild av Vinge, och kommit in väldigt fint i min grupp. Det kändes självklart att jag ville vara kvar.  

Vad var din första tanke när du fick höra att du skulle sitta i The Seat?

Det kändes framför allt väldigt spännande. Det är en ovanlig möjlighet att få den inblicken, att få se hur bolagets styrning fungerar på riktigt. Flera av mina kollegor har suttit i The Seat, där man framför allt lyft fram möjligheten att få se ledningsarbetet med egna ögon. 

Kände du till The Seat innan du kom till Vinge?

Jag hade sett det flera gånger i sociala medier och på Vinge-webben, men jag hade inte koll på exakt vad det innebar. 

Hur förberedde du dig inför ledningsgruppsmötet?

Förutom dagordningen fick jag också ett mail från Maria-Pia med ett antal egna punkter som jag skulle förbereda, där jag fick möjlighet att lyfta ett antal egna frågor. Jag fick också ta del av agendan från förra mötet med de frågor som nu skulle följas upp. 

Vad valde du att ta upp som dina punkter?

En av de frågor som ställs till dig i The Seat är – vad anser du att Vinge som byrå särskilt bör måna om och hålla fast vid? Något som jag särskilt uppskattat är ställningstagandet att du ska vara dig själv, och bidra med dina egna styrkor. Att man håller fast vid denna inkludering, inte bara en gång, gör att det känns både kul och välkomnande att komma till jobbet varje dag. För mig är det här den viktigaste frågan att fortsätta att värna om. 

Vad mer stod på agendan?

Vi pratade bland annat om den fortsatta implementeringen av strategin. På agendan stod också ett antal pågående projekt inom affärsstöd, och en uppdatering om vårt kontinuerliga arbete inom IT-säkerhet.

En stor fråga i näringslivet är ju nu hela AI-debatten. En ganska stor del av mötet handlade därför också om olika AI-frågor, där vi bland annat utvärderade ett antal av våra interna projekt med AI-fokus. 

Var det som du hade tänkt dig?

Eftersom jag inte varit med vid ett ledningsgruppsmöte tidigare hade jag inte så mycket att jämföra med. Mina kollegor hade dock hintat om att jag kunde vänta mig en både öppen, prestigefri och välkomnande stämning, vilket det också var. Jag gick framförallt in med en stor portion nyfikenhet. 

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Se till att vara ordentligt förberedd utifrån det material du fått på förhand. Ju mer insatt du är, desto mer aktiv roll kan du ta i de diskussioner som följer, vilket ger ett mer givande möte. Och en roligare upplevelse!

Se också till att njuta av tillfället. Att sitta i ledningsgruppen är inte så många förunnat tidigt i karriären, och något som sällan erbjuds på en arbetsplats. Här får du en unik chans att se hur helheten fungerar, och på en högre nivå. Mina främsta tips är därför – var förberedd, och ha kul!