Nyhet

”I många fall har Mångfaldsprojektet varit helt livsavgörande. Life defining moments”

8 november 2022 Mångfaldsprojektet

Målet med Vinges Mångfaldsprojekt är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. I år fyller projektet 20 år. Försteläraren Torbjörn Stenson på Angeredsgymnasiet i Göteborg, en av skolorna Vinge samarbetar med, har varit engagerad i projektet sedan starten 2002.

– Jag har fått hänga med från idéstadium till genomförande. Det har handlat om allt från att se till att alla elever informerats och fått möjligheter att delta i Vinges temadagar och informationsmöten, till att motivera ungdomar att söka stipendiet och stötta upp juryn med information när väl stipendierna fördelats.

Torbjörn menar att projektet bidragit till att skapa en nyfikenhet på rättsyrkena och motivera ungdomar att verkligen våga satsa i den riktningen.

– Jag har sett många juristkarriärer ta fart. Flera hade inte hänt utan mångfaldsprojektet, det är jag alldeles säker på. Samtidigt har projektet medverkat till att belysa betydelsen av en gedigen utbildning också inom andra områden, elever som inte kommit in på juristprogrammet har istället landat på andra utbildningar med lägre antagningskrav.

   – Det förekommer många modeord i den dagliga debatten, till exempel vad gäller inkludering. Där tror jag att mångfaldsprojektet varit en pionjär utan att man använder just det ordet. Om det är något projektet bidragit med genom åren är det att få ungdomar med utländsk bakgrund att känna sig inkluderade, de är verkligen välkomna in i familjen jurister. På riktigt.

Vad tror du att projektet betytt för de elever som varit med?

– I många fall har det varit helt livsavgörande. Life defining moments. Utan Vinges aktiviteter hade många aldrig ens reflekterat över sina möjligheter att bli jurist. Idag finns de istället som advokater, åklagare, experter på justitiedepartementet och på statliga verk och andra ställen. Och många fler är på väg i samma riktning, men under utbildning. Någon har till och med hunnit starta egen advokatbyrå. Många av mina gamla elever har fått sina liv förändrade på ett mycket påtagligt, men väldigt bra (!), sätt genom Mångfaldsprojektet.

Att mångfaldsprojektet varit så framgångsrikt finns det flera förklaringar till enligt Torbjörn. En av dem är långsiktigheten.

   – Skolan ser många hastiga branschprojekt komma och gå, när pengarna eller entusiasmen hos enskilda eldsjälar tagit slut. Jag tror att en framgångsfaktor har varit den uthållighet som Vinge visat genom åren, redan i grundskolan hör barnen talas om det och kommer laddade för att vara med. Mångfaldsprojektet har också spillt över på många andra branscher. Genom att ungdomar valt andra högskoleutbildningar än juristprogrammet, men också genom att andra branscher och företag satt Vinge som standard när de själva skapat egna liknande aktiviteter inom social hållbarhet.

Mångfaldsprojektet 2002-2022

Målet med Mångfaldsprojektet har sedan starten varit att bredda juristkåren och ta tillvara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Så tänkte vi för 20 år sedan när vi drog igång, och så tänker vi idag. Projektet innefattar utöver mångfaldsstipendierna även bland annat temadagar, så kallade mångfaldsdagar, och möjlighet till sommarpraktik på Vinge.

 

Mer om mångfaldsprojektet