Nyhet

Hayaat Ibrahim tar plats på Nova Talents lista 2021

Hayaat Ibarahim har av Nova Talent Nordics utnämnts till listan Nova Talent 111 i kategorin Legal Services. Hon är dessutom ”the Jury’s Choice” i kategorin Legal Services.

Listan lyfter unga jurister under 35 som på olika sätt gjort avtryck i sin karriär. Till vardags är Hayaat en del av vårt expertteam Corporate Crime & Compliance. Som ett led i det arbetet har Hayaat nu ett års tjänstledighet, då Institutet Mot Mutor sökte en ny generalsekreterare och Hayaat under en period verkar som tillförordnad.⠀

Hayaat tog sin examen 2017 och har gjort en snabb karriär inom Corporate Crime & Compliance. Teamet är unikt i sitt slag och hjälper företag som drabbas av brott, exempelvis vid bedrägeri, eller när mutor betalats för att få eller bibehålla en affär.

Det har historiskt funnits en tydlig uppdelning mellan byråer som arbetar antingen med affärsjuridik eller med straffrätt. Vinge var först ut bland de svenska byråerna att etablera en grupp som kombinerar båda delarna. I vårt team ingår en före detta senior åklagare, en tidigare polis och ekobrottsutredare, och flera jurister med affärsjuridisk kompetens. Det ger en både spännande och väldigt lärorik miljö”, berättar Hayaat.

Corporate Crime & Compliance arbetar bland annat med att bygga rutiner för att förebygga att brott inom företag inträffar.

”Vi arbetar mycket med frågor som gäller mutor och korruption. Vi har de senaste åren kunnat läsa i media om hur flera svenska bolag åtalats av utländska myndigheter. Den typen av incidenter sätter ännu större fokus på bolag att se över hur man gör affärer, både i Sverige och utomlands”, säger Hayaat.

I sin roll som t.f. generalsekreterare för Institutet Mot Mutor arbetar Hayaat för en ideell näringslivsorganisation, med syfte att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt.

”Det roligaste med min nuvarande roll är att få träffa så många olika personer från näringslivet, regeringen och offentliga sektorn för att diskutera antikorruptionsfrågan från olika perspektiv. Jag förväntas delta i samhällsdebatten om mutor och korruption och driva frågor kopplade till det.”