Nyhet

Företagens ansvar för leverantörer skärps

29 oktober 2015 Hållbarhet/ESG

Ny kommande lagstiftning kräver av företagen att de konkret kan beskriva hur de granskar och följer upp sina leverantörer. Vinges Head of CSR Compliance Parul Sharma och Head of Corporate Risk & Compliance Nina Farrahi har skrivit en debattartikel i SVD på temat.

Länk till artikeln i sin helhet på SVD:
http://www.svd.se/nu-skarps-foretagens-ansvar-for-leverantorer/i/senaste

Vinge kommer att anordna ett seminarium med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati inom svensk exportkredit. Är du intresserad av att få en inbjudan, vänligen kontakta linda.ling-bostrom@vinge.se.