Nyhet

Finalisterna utsedda till Årets Bolagsjurist

25 mars 2014 Årets bolagsjurist

Vinge, Bolagsjuristernas förening och Affärsvärlden har tillsammans skapat priset Årets Bolagsjurist som ska delas ut varje år för att lyfta fram och visa på bolagsjuristens affärsskapande roll i näringslivet.

”Årets Bolagsjurist” ska vara en person som är verksam som bolagsjurist i Sverige hos ett företag eller organisation och som under föregående år visat sig särskilt framstående inom ett eller flera av följande områden:

  • Skapat mervärden för företaget genom att på ett signifikant sätt bidragit till företagets utveckling och framgångar eller har väglett företaget i mycket betydande eller komplexa transaktioner eller projekt.
  • Utvecklat bolagsjuristfunktionen genom att driva förändringsarbete inom bolagsjuristfunktionen som gagnat bolagsjuristerna, internklienter och företaget i stort.
  • Bolagsjuristens roll – har satt bolagsjuristens roll i fokus i debatt eller i media eller har i det publika agerat som ett föredöme för andra bolagsjurister.
  • Kombinerat affärsmässighet med hög integritet.
  • Bidragit till nytänkande inom yrket och verkat för innovativa lösningar.
Fem finalister

Efter en nomineringsperiod om cirka fyra veckor hade ett fyrtiotal nomineringar skickats in och bland de nominerade har följande fem finalister tagits fram:
 
Stefan Backman, Tele2 Sverige AB
Rita Gustavsson, Bombardier Transportation Sweden AB
Jonas Lidholm, Sjätte AP-fonden
Sara Rydefjärd, Kicks kosmetikkedjan AB
Helena Strömbeck, ONE Nordic AB

Juryn korar vinnaren

Nu startar ett juryarbete för att kora vinnaren. Juryn som utser Årets Bolagsjurist 2014 består av följande personer:
 
Cecilia Sternius, ordf. Bolagsjuristernas förening
Bengt Gustafson, fd chefsjurist Securitas AB (publ)
Göran Norén, Avdelningschef Näringspolitik, Svenskt Näringsliv
Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden
Bertil Villard, advokat Advokatfirman Vinge KB
 
Vinnaren kommer presenteras på Bolagsjuristernas vårmöte i Stockholm den 3 april. Prisutdelare är Charlotte Forssander.
 
Vill ni veta mer om utmärkelsen Årets Bolagsjurist, nomineringsprocessen eller juryns arbete, vänligen kontakta Lina Rönndahl.