Nyhet

Finalisterna utsedda till Årets Bolagsjurist

15 april 2016 Årets bolagsjurist

Vem blir Årets Bolagsjurist 2016? Nu är finalisterna till årets utmärkelse utsedda. Syftet med utmärkelsen är att belysa bolagsjuristens centrala roll och funktion inom näringslivet.

Juryn har i år valt ut följande finalister bland de nominerade:
Anna Christiernsson, Fortum Värme
Helena Thorlin, Skandia
Jenny Wärmé, D Carnegie & Co
Mats Eskils, Spendrups Bryggerier

Priset delas ut på Bolagsjuristernas Förenings Vårmöte den 28 april.

Vinge, Bolagsjuristernas förening och Affärsvärlden har tillsammans skapat priset Årets Bolagsjurist.

Årets Bolagsjurist ska vara en person som är verksam som bolagsjurist i Sverige hos ett företag eller organisation och som under föregående år visat sig särskilt framstående inom ett eller flera av följande områden:

• Skapat mervärden för företaget genom att på ett signifikant sätt bidragit till företagets utveckling och framgångar eller har väglett företaget i mycket betydande eller komplexa transaktioner eller projekt.
• Utvecklat bolagsjuristfunktionen genom att driva förändringsarbete inom bolagsjuristfunktionen som gagnat bolagsjuristerna, internklienter och företaget i stort.
• Bolagsjuristens roll – har satt bolagsjuristens roll i fokus i debatt eller i media eller har i det publika agerat som ett föredöme för andra bolagsjurister.
• Kombinerat affärsmässighet med hög integritet.
• Bidragit till nytänkande inom yrket och verkat för innovativa lösningar.

Juryn korar vinnaren

Nu startar ett juryarbete för att kora vinnaren. Juryn som utser Årets Bolagsjurist 2016 består av följande personer:
Aja Westman, bolagsjurist på ABB och ordförande i Bolagsjuristernas förening
Bengt Gustafson, Senior Vice President & Senior Advisor to Group Management, Securitas AB
Göran Norén, Avdelningschef Näringspolitik, Svenskt Näringsliv
Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden
Bertil Villard, advokat Advokatfirman Vinge KB
Magnus Billing, tillträdande vd Alecta och avgående vd NASDAQ OMX Stockholm
Samt Nina Macpherson, chefsjurist på Ericsson, förra årets vinnare av titeln