Nyhet

Dags att nominera Årets Bolagsjurist 2016

2 februari 2016 Årets bolagsjurist

Vem blir Årets Bolagsjurist 2016? Förra året föll valet på Nina Macpherson, chefsjurist på Ericsson. Nu är det dags att nominera kandidater till årets tävling. Priset är ett samarbete mellan Vinge, Bolagsjuristernas förening och Affärsvärlden.

Syftet med utmärkelsen är att belysa bolagsjuristens centrala roll och funktion inom näringslivet. 

Vi söker nu den bolagsjurist som anses mest meriterad för att leva upp till titeln. Har du något bra tips på en bolagsjurist som gjort något utöver det vanliga? En person som hjälpt till att skapa mervärde för företaget? Gå i så fall in på aretsbolagsjurist.se och lämna ditt förslag.

Nomineringen är öppen till och med den 11 mars. Priset delas ut på Bolagsjuristernas förenings Vårmöte den 28 april på Svenskt Näringsliv. Finalisterna tillkännages ungefär en vecka innan prisutdelningen. 

Tidigare pristagare
Årets Bolagsjurist 2015 - Nina Macpherson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årets Bolagsjurist 2014 - Stefan Backman, Tele2 Sverige AB
Årets bolagsjurist 2013 - Mats Lönnkvist, SAS

Årets Bolagsjurist ska vara en person som är verksam som bolagsjurist i Sverige hos ett företag eller organisation och som under föregående år visat sig särskilt framstående inom ett eller flera av följande områden:
• Skapat mervärden för företaget genom att på ett signifikant sätt bidragit till företagets utveckling och framgångar eller har väglett företaget i mycket betydande eller komplexa transaktioner eller projekt.
• Utvecklat bolagsjuristfunktionen genom att driva förändringsarbete inom bolagsjuristfunktionen som gagnat bolagsjuristerna, internklienter och företaget i stort.
• Bolagsjuristens roll – har satt bolagsjuristens roll i fokus i debatt eller i media eller har i det publika agerat som ett föredöme för andra bolagsjurister.
• Kombinerat affärsmässighet med hög integritet.
• Bidragit till nytänkande inom yrket och verkat för innovativa lösningar.

Juryn består av 
Aja Westman, bolagsjurist på ABB och ordförande i Bolagsjuristernas förening
Bengt Gustafson, Senior Vice President & Senior Advisor to Group Management, Securitas AB
Göran Norén, Avdelningschef Näringspolitik, Svenskt Näringsliv
Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden
Bertil Villard, advokat Advokatfirman Vinge KB
Magnus Billing, tillträdande vd Alecta och avgående vd NASDAQ OMX Stockholm