Nyhet

Årets mångfaldsstipendiater utsedda

13 juni 2024 Mångfaldsprogrammet

Vinge delar inom ramen för Mångfaldsprogrammet årligen ut ett stipendium i syfte att uppmuntra elever med utländsk bakgrund att studera juridik. Nu är 2024 års vinnare utsedda.

Årets stipendiater

Kungsholmens västra gymnasium

  • Benjamin Villegas
  • Valina Syaush

S:t Botvids gymnasium

  • Dervis Yatan
  • Kosmas Gavropoulos
  • Kristian Korkis

Angeredsgymnasiet

  • Arman Sevgi
  • Maryan Oog
  • Rem Alahmad

Malmö Borgarskola

  • Izabell Wroblewska
  • Soma Sakhnini

Varje stipendiat tilldelas 15 000 kronor vardera.

Mångfaldsstipendierna en del av Vinges mångfaldsprojekt

Mångfaldsstipendierna är en del av Vinges Mångfaldsprogram med syfte att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Projektet startade 2002 och innefattar utöver stipendierna även bland annat temadagar och möjlighet till sommarpraktik på Vinge.

Mer information om mångfaldsprogrammet.