Nyhet

Arbetsliv på lika villkor - vad har hänt på 10 år?

4 september 2012

För 10 år sedan startade Vinge ett mångfaldsprojekt eftersom andelen jurister med utländsk bakgrund inom juristkåren var i minoritet. Vinge ville försöka göra skillnad och har via sina kontor uppmuntrat elever med utländska rötter till att studera i allmänhet och att slå sig in på den juridiska banan i synnerhet. Vad har hänt sedan starten av mångfaldsprojektet för 10 år sedan?

Den 18 september anordnade Vinge ett seminarium på temat med syfte att belysa och diskutera mångfaldsfrågan och vad som har hänt på 10 år. Beatrice Ask talade och Lydia Capolicchio modererade bland annat en panel bestående av Anne Ramberg, Masoud Kamali, Dilsa Demirbag-Sten, Sofia Appelgren samt Paul Lappalainen. Etnolog Linda Sturesson presenterade en rapport om Vinges tioåriga satsning och hur samhället förändrats under dessa år.

Ville göra skillnad
Olof Jisland, en av initiativtagarna till Mångfaldsprojektet, berättade om bakgrunden till projektet och vad Vinge har gjort. Han framhöll att det finns ett stort samhällsengagemang på Vinge.

- För 10 år sedan ställde vi oss frågan varför den svenska juristkåren inte speglar befolkningen i stort, och vi såg direkt att det här fanns ett tillfälle för oss att engagera oss och försöka göra skillnad, säger Olof Jisland, delägare och en av initiativtagarna till projektet. Vi är mycket nöjda med projektet och vet att vi gjort skillnad för individer men vi tycker att det på ett nationellt plan går för långsamt. Det behövs många fler krafter som arbetar tillsammans mot samma mål.

Om Vinges Mångfaldsprojekt
Stipendier, klassrumspresentationer, praktik och temadagar
Vinge samarbetar inom ramen för Mångfaldsprojektet med Ross Tensta och St. Botvids gymnasier i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg och Malmö latinskola. Huvuddragen i Mångfaldsprojektet består i att erbjuda samtliga elever på dessa skolor ett paket bestående av bland annat undervisning och presentationer, utdelning av stipendier och möjlighet till sommarpraktik på Vinge. Eleverna erbjuds dessutom att delta i Vinges så kallade temadagar där de, tillsammans med jurister på Vinge, gör studiebesök på bland annat domstol, åklagarmyndighet och större företag samt på Vinges kontor. Temadagarna är ett uppskattat inslag i Vinges samarbete med gymnasieskolorna och är ett utmärkt sätt att ge eleverna en inblick i juristens vardag och samtidigt visa bredden på de yrken som en jurist kan ägna sig åt.

Totalt har närmare 70 juridikstipendium och nära 60 studieförbättrings- och civilkuragestipendier delats ut till elever på de gymnasieskolor som ingår i projektet. Årligen delar Vinge ut uppemot 120 000 kronor inom ramen för Mångfaldsprojekt och från starten har nu närmare en miljon kronor delats ut i stipendier. Juridikstipendiaterna får förutom sin stipendiesumma bland annat förtur till de eftertraktade sommarnotarieplatserna på Vinge.