Nyhet

Anna Palmérus invald i Västsvenska Handelskammarens styrelse

19 maj 2020 Om byrån

I samband med Västsvenska Handelskammarens årsmöte har Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor, valts in som ledamot i kammarens styrelse.

Västsvenska Handelskammaren är den största av Sveriges 11 regionala handelskamrar med en verksamhet som syftar till att utveckla och skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet i regionen. Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgkontor, har i samband med kammarens årsmöte valts in som ny ledamot:

Jag är både hedrad och stolt över förtroendet att ha blivit invald i handelskammarens styrelse. Genom att aktivt verka i Västsvenska Handelskammarens arbete kan Vinge bidra till utvecklingen av det västsvenska näringslivet och de frågor som är av betydelse för regionens företag.

Vinge har ett flerårigt engagemang i handelskammaren där Charlotte Forssander, delägare, i och med årsmötet tackats av som avgående ledamot:

”Västsvenska Handelskammaren är ett viktigt nav kring vilket en stor del av det västsvenska näringslivet snurrar. Det har därför varit både intressant och mycket givande att aktivt få delta i kammarens styrelsearbete. Utnämningen av Anna Palmérus som ny ledamot visar att kammarens medlemmar ser Vinge som en viktig röst i regionens näringsliv. För oss som byrå är interaktionen med handelskammaren och dess medlemmar ett betydelsefullt sätt att få ökad insikt om de frågor och utmaningar som står i fokus för våra klienter i deras dagliga verksamhet.”