Nyhet

Anna Palmérus invald i Västsvenska Handelskammarens styrelse

19 maj 2020 Om byrån

I samband med Västsvenska Handelskammarens årsmöte har Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor, valts in som ledamot i kammarens styrelse.

Västsvenska Handelskammaren är den största av Sveriges 11 regionala handelskamrar med en verksamhet som syftar till att utveckla och skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet i regionen. Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgkontor, har i samband med kammarens årsmöte valts in som ny ledamot:

Jag är både hedrad och stolt över förtroendet att ha blivit invald i handelskammarens styrelse. Genom att aktivt verka i Västsvenska Handelskammarens arbete kan Vinge bidra till utvecklingen av det västsvenska näringslivet och de frågor som är av betydelse för regionens företag.

Vinge har ett flerårigt engagemang i handelskammaren där Charlotte Forssander, delägare, i och med årsmötet tackats av som avgående ledamot:

”Västsvenska Handelskammaren är ett viktigt nav kring vilket en stor del av det västsvenska näringslivet snurrar. Det har därför varit både intressant och mycket givande att aktivt få delta i kammarens styrelsearbete. Utnämningen av Anna Palmérus som ny ledamot visar att kammarens medlemmar ser Vinge som en viktig röst i regionens näringsliv. För oss som byrå är interaktionen med handelskammaren och dess medlemmar ett betydelsefullt sätt att få ökad insikt om de frågor och utmaningar som står i fokus för våra klienter i deras dagliga verksamhet.”

Dubbel vinst för Vinge i MIP Awards

Vinge har som enda svenska advokatbyrå tagit emot dubbla priser i MIP Awards 2022. Vinge utses till Trademark Contentious Firm of the Year samt Copyright and Design Firm of the Year.
16 juni 2022 Om byrån

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.
11 maj 2022 Om byrån

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Om byrån