Nyhet

Anna Palmérus invald i Västsvenska Handelskammarens styrelse

19 maj 2020 Om byrån

I samband med Västsvenska Handelskammarens årsmöte har Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor, valts in som ledamot i kammarens styrelse.

Västsvenska Handelskammaren är den största av Sveriges 11 regionala handelskamrar med en verksamhet som syftar till att utveckla och skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet i regionen. Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgkontor, har i samband med kammarens årsmöte valts in som ny ledamot:

Jag är både hedrad och stolt över förtroendet att ha blivit invald i handelskammarens styrelse. Genom att aktivt verka i Västsvenska Handelskammarens arbete kan Vinge bidra till utvecklingen av det västsvenska näringslivet och de frågor som är av betydelse för regionens företag.

Vinge har ett flerårigt engagemang i handelskammaren där Charlotte Forssander, delägare, i och med årsmötet tackats av som avgående ledamot:

”Västsvenska Handelskammaren är ett viktigt nav kring vilket en stor del av det västsvenska näringslivet snurrar. Det har därför varit både intressant och mycket givande att aktivt få delta i kammarens styrelsearbete. Utnämningen av Anna Palmérus som ny ledamot visar att kammarens medlemmar ser Vinge som en viktig röst i regionens näringsliv. För oss som byrå är interaktionen med handelskammaren och dess medlemmar ett betydelsefullt sätt att få ökad insikt om de frågor och utmaningar som står i fokus för våra klienter i deras dagliga verksamhet.”

Relaterade nyheter

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023 Om byrån

Lisa Bourghardt utsedd till counsel vid Vinges Skånekontor

Lisa Bourghardt har utsetts till counsel vid Vinges Skånekontor från och med 1 januari 2023. Lisa har arbetat på Vinge sedan 2013 och är verksam inom immaterialrätt.
9 november 2022 Om byrån

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022 Om byrån