Nyhet Anna Palmérus invald i Västsvenska Handelskammarens styrelse

19 maj 2020 Om byrån

I samband med Västsvenska Handelskammarens årsmöte har Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor, valts in som ledamot i kammarens styrelse.

Västsvenska Handelskammaren är den största av Sveriges 11 regionala handelskamrar med en verksamhet som syftar till att utveckla och skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet i regionen. Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgkontor, har i samband med kammarens årsmöte valts in som ny ledamot:

Jag är både hedrad och stolt över förtroendet att ha blivit invald i handelskammarens styrelse. Genom att aktivt verka i Västsvenska Handelskammarens arbete kan Vinge bidra till utvecklingen av det västsvenska näringslivet och de frågor som är av betydelse för regionens företag.

Vinge har ett flerårigt engagemang i handelskammaren där Charlotte Forssander, delägare, i och med årsmötet tackats av som avgående ledamot:

”Västsvenska Handelskammaren är ett viktigt nav kring vilket en stor del av det västsvenska näringslivet snurrar. Det har därför varit både intressant och mycket givande att aktivt få delta i kammarens styrelsearbete. Utnämningen av Anna Palmérus som ny ledamot visar att kammarens medlemmar ser Vinge som en viktig röst i regionens näringsliv. För oss som byrå är interaktionen med handelskammaren och dess medlemmar ett betydelsefullt sätt att få ökad insikt om de frågor och utmaningar som står i fokus för våra klienter i deras dagliga verksamhet.”

Vinge i topp inom M&A

Vinge har hanterat både flest och de värdemässigt största transaktionerna under det första halvåret 2020 enligt Mergermarkets halvårsstatistik. Per halvårsskiftet hade Vinge agerat ombud i 40 transaktioner, till ett värde om MUSD 6.806. På motsvarande nordiska lista når Vinge en andraplats för antalet transaktioner, och en förstaplats för de värdemässigt största projekten.
3 juli 2020 Om byrån

Vinge utsedd till ”Swedish Law Firm of the Year 2020” av IFLR

Vinge har tagit emot utmärkelsen ”Swedish Law Firm of the Year 2020” av International Financial Law Review, IFLR.
24 april 2020 Om byrån

Vinge förstärker inom fastighetstransaktion och fastighetsutveckling

Anders Heintze, erkänd fastighetsjurist med mångårig erfarenhet av fastighetsrätt har anslutit till Vinge som delägare.
2 april 2020 Om byrån