Nyhet

Anna Alriksson utnämns till counsel vid Vinges Stockholmskontor

22 december 2023 Tvistlösning

Anna Alriksson, specialiserad inom tvistlösning, utses till counsel vid Vinges Stockholmskontor med start 1 januari 2024.

Anna Alriksson är sedan 2023 en del av Vinges verksamhetsgrupp för tvistlösning. Hon har över 10 års erfarenhet av tvistlösning, huvudsakligen från advokatbyrå men även från Justitiekanslern. Hon har också arbetat med processföring i EU-domstolen på UD.

Anna företräder klienter under alla skeden av en tvist. Hennes arbete omfattar alla typer av tvister med ett speciellt fokus på EU-rätt och contentious regulatory samt komplexa domstols- och skiljeförfaranden.

Anna är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Uppsala Universitet och en LLM från Harvard Law School.

Anna tillträder rollen som counsel med start 1 januari 2024.