Nyhet

Anna Alriksson i The Seat

11 augusti 2023 The Seat Karriär

Nyligen var det Anna Alrikssons, biträdande jurist i processgruppen på Stockholmskontoret, tur att sitta i The Seat.

Hur länge har du varit på plats nu?

Jag började i processgruppen i maj, så strax före sommaren. Innan dess jobbade jag på Justitiekanslern. Tidigare har jag även arbetat i tvistlösningsgruppen på en annan affärsjuridisk byrå, och jag har också jobbat på UD med processföring i EU-domstolen.

Kände du till The Seat sedan innan?

Ja. Det måste ha varit en del av ledningsgruppens arbete under många år nu, liksom jämställdhetsmålet, som också syftar till en större inkludering.

Hur kommer det sig att det blev det just Vinge?

Vinge fångade min uppmärksamhet redan år 2015 när man satte det konkreta målet om 50 % kvinnor bland nyinvalda delägare. Detta som första svenska advokatbyrå. För mig var det på sätt och vis så självklart. Samtidigt var det ingen annan som hade gjorde det. Man sträckte ut hakan, och det imponerade på mig.

Finns det något som överraskade dig?

Jag hade hört mycket positivt. Något som ändå överraskade är att jag upplever att man verkligen ser till styrkan hos alla medarbetare och att man uppmuntras vara den man är . Alla som jobbar här är så duktiga och har mycket att bidra med.

Hur förberedde du dig inför mötet?

Jag gick igenom möteshandlingarna och funderade kring vad jag ville ta upp när jag nu fick möjligheten. Jag träffade också Maria-Pia för en avstämning.

Och vad valde du att ta upp?

Jag betonade vikten av att fortsätta arbetet med mångfald och jämställdhet, inte minst eftersom forskningen visar att jämställda styrelser ger bättre resultat. En jämställd arbetsplats är också mer välmående. Det var en givande diskussion, vilket fick mig att känna att jag valt rätt byrå.

Vad mer som stod på agendan?

Det var ett bra tvärsnitt av olika pågående projekt på byrån, och gav en god bild av vad som händer på de olika kontoren. Vi diskuterade även omvärldsläget och konjunkturen med fokus på både interna och externa faktorer.

Var det som du hade tänkt dig?

Mitt främsta intryck var att det var väldigt högt i tak. En öppen och glad stämning där alla deltar.

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Fundera över om det är någon fråga som du verkligen brinner för. Min upplevelse är att man verkligen blir lyssnad på, och att det finns ett genuint intresse för dina reflektioner och för de frågor du väljer att ta upp.

The Seat

Vi tror på att ge alla medarbetare möjlighet att växa i sitt yrke, påverka i sitt arbete och utrymme att vara sig själva. Därför låter vi en nyanställd sitta med vid varje ledningsgruppsmöte. Som en symbol för att få ta plats runt bordet tog vi fram en specialtillverkad stol.

Läs mer om The Seat