Nyhet

Anders Forkman blir ny ledamot i Mediernas Etiknämnd

17 maj 2023

Med start 1 juli 2023 tillträder Anders Forkman, delägare vid Vinges Skånekontor, som ledamot i Mediernas Etiknämnd. Nämnden är en vidareutveckling av tidigare Pressens opinionsnämnd, med syfte att skydda enskilda mot oförsvarliga publicitetsskador.

Uppdraget innebär att granska hur en viss rapportering eller införande i media förhåller sig till svenska pressetiska regler. Nämnden behandlar frågor inom två områden – personlig integritet respektive pressfrihet och yttrandefrihet. Ett ärende som kommit in kan till exempel gälla huruvida det varit pressetiskt korrekt att i media namnge en misstänkt eller dömd brottsling. 

Ledamöterna utses av riksdagens chefs-JO samt av Advokatsamfundet, och representerar såväl media som det allmänna. De ledamöter som är jurister förväntas här representera ett visst omdöme och engagemang i frågan. Nämndens domar bygger sedan på frivillighet, på samma sätt som hos tidigare Pressens opinionsnämnd.

Nämndens arbete syftar framför allt till att skydda enskilda mot oförsvarliga publicitetsskador samt att undvika lagstiftning på den personliga integritetens område. Den ska försvara det fria ordet och skydda den enskilde. Systemet bygger på ett samarbete mellan Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter, TV4, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Journalistförbundet och Publicistklubben. Gemensamt organ för dessa organisationer är Medieetikens Förvaltningsorgan, Mefo, vilken är huvudman för Allmänhetens Medieombudsman.

En ledamot kan få förnyat uppdrag för maximalt sex år i nämnden.