Nyhet

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

13 januari 2022 M&A

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.

Ett marknadsläge med god tillgång på kapital, låga lånekostnader och ett betydande intresse för att göra affärer gjorde 2021 till ett exceptionellt år på transaktionsmarknaden. Höga värderingar, återhämtningen från covid samt gynnsamma förutsättningar resulterade tillsammans i en mycket kraftig uppgång under året, som vida överstiger de tidigare rekordåren 2019 och 2020. Förutom en mycket stark privat M&A-aktivitet har året inneburit ett stort antal publika bud och IPO:s.

Transaktionsaktivitet under året som gick

Vinge har under 2021 anlitats i 272 transaktioner till ett sammanlagt värde av 48 miljarder EUR. Detta är en toppnotering för såväl antal transaktioner som transaktionsvärde.

Jonas Bergström, delägare och Head of M&A:

 Vi har liksom branschen i stort upplevt ett mycket starkt år, med exceptionellt hög transaktionsaktivitet under hela året inom samtliga segment. Vi ser ut att slå vår tidigare rekordnotering från förra året i antal transaktioner med strax över 50 %. Detta är extremt sällsynta siffror och vi är mycket stolta och glada för det förtroende som våra klienter visat oss under året. Med ett stort antal mandat som antingen pågår eller är på väg att starta upp ser den höga aktiviteten ut att fortsätta under första halvåret av 2022”.

Gynnsamt läge för Private Equity

Christina Kokko, delägare och en av Sveriges främsta transaktionsjurister, lyfter särskilt fram Private Equity-bolagen som starka aktörer i rådande marknadsläge:

PE-firmorna gör mycket affärer. Det är dels naturligt att man som finansiell investerare ser till att göra exits i alla bolag man har möjlighet till, då marknaden är urstark och priserna höga. Man har också mycket kapital att sätta i arbete, vilket resulterar i att många och stora nya investeringar realiseras.

Vi ser nu också att PE-firmorna oftare gör del-exits, det vill säga säljer ner i sina innehav inför en närliggande exit utan att förlora majoriteten. Detta skapar i sig ytterligare ett lager av transaktioner.” 

Trender på M&A-marknaden

Bland rådande marknadstrender lyfter Christina Kokko bland annat ’buy and build’, som genom låga räntor och god tillgång på kapital driver innovation och verkar som värdebyggare på marknaden:

Ränteläget, och de stora belopp som PE-firmorna har i så kallat committed capital från sina investerare, gör att det finns starka drivkrafter för att göra affärer och innovativt skapa nya affärer. Detta till exempel genom buy and build där ett antal mindre bolag inom en specifik bransch förvärvas och konsolideras. Efter att processer har utvecklats och förbättrats i bolagen kan den konsoliderade koncernen säljas till en betydligt högre multipel än vad vart och ett av de individuella mindre bolagen hade kunnat säljas för. Vi ser väldigt mycket av den här typen av värdebyggande.”

Utsikter inför 2022

Christina Kokko:

2022 ser ut att kunna bli ungefär lika starkt som 2021. Det är svårt att sia om senare delen av året, men vi ser i dagsläget inte att omvärldsfaktorerna har förändrats på sådant sätt att vi förväntar oss en materiel avmattning. Räntorna är än så länge låga och PE-fonderna har enormt mycket kapital som ska investeras. Nya varianter av coronaviruset kan ge påverkan tillfälligt och inom vissa branscher, samtidigt har de absolut starkaste M&A-åren i Sverige varit just under covidpandemin.

Vi har väldigt många säljmandat för våren 2022, mestadels så kallade dual tracks, där både aptiten på den privata marknaden och börsen ska testas för att få ut högsta pris.”

Kapitalmarknad och publik M&A

Även inom publik M&A har aktiviteten varit fortsatt mycket hög under 2021, trots en stundtals skakig marknad. Man har kunnat se en mix av kapitalanskaffningar, börsnoteringar och publik M&A, samt andra strategiska affärer i publik miljö.

Jesper Schönbeck, delägare och Head of Capital Markets and Public M&A, lyfter särskilt fram den fortsatta konsolideringen i fastighetssektorn, förvärvskonglomeratens tillväxt och finansiering av besöksnäringen som trender under 2021.

Året har också bjudit på en rad affärer av särskild betydelse och intresse:

Vi har fått se många intressanta affärer som är både stora, komplexa och i linje med den marknadstrend vi ser. Bland dessa kan nämnas Corems bud på Klövern, SBBs bud på Amasten, Vimians private placement och efterföljande notering samt Scandics erbjudande av konvertibler och förlängning av existerande kreditfaciliteter”, beskriver Jesper Schönbeck.

Vad har vi att vänta på kapitalmarknaden inför Q1 2022?

”Våren ser väldigt stark ut avseende nya transaktioner, men den rådande osäkerheten kring inflation och räntor, ytterligare nedstängningar samt det geopolitiska läget kan såklart ändra spelplanen för aktiemarknaden snabbt.”, säger Jesper Schönbeck.