Sebastian Berglind

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Sebastian Berglind är senior associate i Vinges tvistelösningsgrupp. Han företräder klienter i kommersiella tvister i domstol och i svenska och internationella skiljeförfaranden. Hans erfarenhet innefattar bl.a. att ge råd och företräda klienter i tvister relaterade till försäkringsavtal, köp av lös egendom, licensavtal, entreprenadavtal och skadeståndsansvar för bolagsföreträdare.

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2017

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2019-
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2018–2019
  • Biträdande jurist, Roschier Advokatbyrå, 2017–2018