Sebastian Berglind

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2017

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2018–2019
  • Biträdande jurist, Roschier Advokatbyrå, 2017–2018
  • Praktik, Utrikesdepartementet, 2016–2017