Sabina Nordqvist

Receptionist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Tyska

Utbildning

  • 1-årig kurs i B-Tyska, komplettering på Kom Vux, kvällstid, 1983
  • 1-årig Chefsekreterarutbildning, Frans Schartaus Gymnsium, 1981

Erfarenhet

  • Compass Human Resources Group, Assistent, 1988-1991
  • PM Fondkommission, Avd. sekr. , 1986-1988
  • Essex Läkemedel AB (Schering Corp), Avd.sek, 1983-86
  • Price Waterhouse HB, Sekr., 1981-1983