Oscar Wennerström

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds Universitet, Juristexamen, 2017
  • University of Westminster Law School, London, 2016

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring, Solna tingsrätt, 2019-2020
  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2017
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2016

Uppdrag

Uppdrag 16 augusti 2018

Vinge biträder FSN Capital i samband med förvärv av Saferoad

Vinge har i egenskap av lokalt ombud företrätt FSN Capital V (“FSN Capital”) i samband med deras utk…