Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds Universitet, Juristexamen, 2017
  • University of Westminster Law School, London, 2016

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring, Solna tingsrätt, 2019-2020
  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2017
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2016