My Wiborg-Borin

Brand Manager
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Södertörns högskola, Medier, Språk och Kultur, 2005 

Erfarenhet

  • Ytkemiska Institutet (YKI), 2007-2008 
  • SEB, 2005-2006