Linus Karlsson

Controller
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Södertörns Högskola, Kandidatexamen Företagsekonomi, 2011