Utbildning

  • Södertörns Högskola, Kandidatexamen Företagsekonomi, 2011