Johan Severinsson

Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2023 Universidad Autónoma de Madrid, 2022

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Vinge, 2022

Uppdrag

Uppdrag 19 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 milj…

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder 1Vision Biogas i samband med budet på Biokraft

1Vision Biogas AB, ett bolag kontrollerat av Aneo, HitecVision och St1, har lämnat ett offentligt er…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder Trianon i samband med återköpserbjudande avseende efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med dess frivilliga partiella återkö…