Jakob Hobér

Associate (Tjänstledig)
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2016
  • Université de Montpellier, 2013–2014

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt, 2017–2018
  • Biträdande jurist, Roschier, 2016–2017
  • Praktik, Sveriges ambassad i Paris, 2015–2016

Övriga meriter

  • Advisory Board, Young Arbitrators Sweden (SCC), 2019-2020