Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet. juristexamen, 2017

Erfarenhet

  • Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 2019-2020
  • Sommarnotarie, Hannes Snellman, 2016

Övriga meriter

  • Australian National University, 2016