Jacqueline Fritzson

Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Columbia Law School, LL.M., 2023
  • Uppsala universitet, juristexamen, 2017

Erfarenhet

  • Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 2019-2020
  • Sommarnotarie, Hannes Snellman, 2016

Övriga meriter

  • Australian National University, 2016

Uppdrag

Uppdrag 14 december 2018

Vinge har företrätt CGNEE Sweden Holding AB vid förvärv av North Pole Vindkraft Holding AB

Vinge har biträtt CGNEE Sweden Holding AB vid förvärv av North Pole Vindkraft Holding AB från Green…