Gustav Bergengren

Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2024

Erfarenhet

  • Studentmedarbetare, Verahill, 2023–2024
  • Arbetsplatsanknutet utredningsarbete, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2023
  • Sommarnotarie, MAQS Advokatbyrå, 2023
  • Mentor, Lunds universitet, 2022–2023