Gunilla Nyman

Executive Assistant
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 1 september 2021

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av Syd Stängsel

Vinge har biträtt Heda Security AB, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av aktierna i…

Uppdrag 18 augusti 2021

Vinge företräder Road Rental vid förvärv av TB Group

Vinge har företrätt Road Rental Scandinavia AB vid förvärv av samtliga aktier i TB Group AB, som bed…

Uppdrag 10 juni 2021

Vinge biträder Tengbom vid förvärv av MAF Arkitektkontor

Vinge har biträtt Tengbom vid förvärv av MAF Arkitektkontor, som efter Tengbom är Sveriges näst älds…