Gunilla Nyman

Executive Assistant
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 10 juni 2021

Vinge biträder Tengbom vid förvärv av MAF Arkitektkontor

Vinge har biträtt Tengbom vid förvärv av MAF Arkitektkontor, som efter Tengbom är Sveriges näst älds…