7 december 2023

Visselblåsning – det här gäller från och med 17 december 2023

Vinge Skåne bjuder in till höstens seminarieserie i två delar i arbetsrätt. Inför varje frukostseminarium skickas det ut en separat inbjudan för just det tillfälle som avses. Detta är del två.

Datum

7 december 2023

Tid

08:00 – 08:30 Frukost

08:30 – 09:30 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Vinge

Östergatan 30, 211 22 Malmö

Seminarium 7/12 | Visselblåsning – det här gäller från och med 17 december 2023

 

Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft. Huvudsyftet med lagförslaget var att det skulle bli säkrare, tryggare och enklare att rapportera om missförhållanden. Sedan den nya lagen trädde ikraft har stora bolag varit skyldiga att ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 kommer det även att gälla medelstora företag dvs. företag med minst 50 anställda. Under seminariet kommer vi dels att fräscha upp minnet rörande de viktigaste delarna av den nya visselblåsarlagen, dels göra en djupdykning i de nya kraven på interna rapporteringskanaler för medelstora företag. 

Vi kommer att samordna temat med vår arbetsrättspodd, så håll utsikt efter nya poddavsnitt om du inte har möjlighet att närvara vid seminariet i Malmö. 

Förhållningstid

08:00 – 08:30 Frukost

08:30 – 09:30 Seminarium med efterföljande frågestund

 

Anmäl dig här

 

Varmt välkommen!

Du kanske också är intresserad av