17 november 2023

Om Miljöskulder – hur de ska redovisas, hur man upptäcker dem och vem som bär ansvaret

Redan idag är det obligatoriskt för företag att redovisa olika typer av miljöinformation och miljöskulder i årsredovisningen, dessa krav ökar nu i takt med att de nya redovisningsdirektiven från EU, CSRD och Taxonomin, som succesivt implementeras i den svenska redovisningslagstiftningen. Det kan t ex röra sig om kostnader och skulder för sanering av föroreningar.

Datum

17 november 2023

Tid

12:00 - 13:30

Plats

Vinge, Smålandsgatan 20

I ett samarbete mellan Advokatfirman Vinge tillsammans med BDO Advisory och WSP Earth and Environment är du välkommen på lunchseminarium onsdagen den 17 november. Under seminariet talar vi om nuvarande och framtida krav på redovisning av miljöskulder, hur man upptäcker dem och vem som ansvar juridiskt för en miljöskuld. Vi kommer också att ge praktiska råd hur sådana miljöskulder kan uppskattas, såväl från ett tekniskt, juridiskt som ekonomiskt perspektiv.

I samband med seminariet bjuder vi på en enkel lunch.

Seminariet hålls av:

Markus Håkansson - Markus är auktoriserad revisor och partner på BDO Advisory. Han har grundat och utvecklar BDO: s grupp Sustainability Audit and Advisory Services. Markus är även ledamot av Förenade Auktoriserade Revisorers (FAR) arbetsgrupp för hållbar utveckling.

Per Johansson – Per är geolog på WSP Earth and Environment och har närmare 30 års erfarenhet av arbete med föroreningar i mark, grundvatten och ytvatten. Som konsult har Per ansvarat för ett flertal undersökningar, riskbedömningar och kostnads-beräkningar för objekt allt ifrån några hundra tusen kronor till miljonbelopp.

Johan Cederblad – Johan är advokat och specialiserad inom miljörätt. Johan har jobbat omkring 20 år med miljörätt varav de senaste 15 åren på Vinge. Johan biträder klienter bl.a. i ärenden rörande förorenade områden, tillståndsansökningar och miljörelaterade frågor i M&A processer.

 

Anmäl dig här

 

Du kanske också är intresserad av