11 december 2023

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

Välkommen till boklansering med mingel i Stockholm.

Datum

11 december 2023

Tid

16:00-18:00

Offentlig upphandling är av strategisk betydelse för samhället. Väl genomförda upphandlingar främjar samhällsintressena av fri rörlighet inom EU, en effektiv konkurrens och ett kostnadseffektivt användande av skattemedel. Regelverket är relativt komplicerat och är regelmässigt föremål för uppdateringar. Tillsammans med en omfattande rättspraxis kan reglerna därför framstå som svåröverblickbara för både upphandlande enheter och leverantörer. Vid upphandling inom försörjningssektorerna gäller dessutom i viss utsträckning särskilda regler, anpassade just för de sektorerna.


Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

I den nyligen publicerade nyutgåvan av boken Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – En kommentar förklarar redaktören/huvudförfattaren och advokaten Helena Rosén Andersson samt medförfattarna och advokaterna Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist och Kristoffer Sällfors den närmare innebörden av alla bestämmelser i lagen. I samband med seminariet ges möjlighet att köpa boken till ett specialpris med 30 % rabatt.

Den 11 december bjuder vi in till boklansering där ett flertal av författarna presenterar några av bokens centrala resonemang. Du får även möjlighet att träffa Norstedts Juridiks förläggare Helena Viridén. Efter seminariet är du varmt välkommen till mingel och fortsatt samtal.

Vid frågor, vänligen kontakta, amanda.wallmark@vinge.se

OSA senast den 7 december genom att registrera dig nedan.

 

Anmäl dig här!

Du kanske också är intresserad av

12 mars 2024

Domstolsavgöranden inom rättsområdet offentlig upphandling under 2023

14 mars 2024

Domstolsavgöranden inom rättsområdet offentlig upphandling under 2023

15 mars 2024

Domstolsavgöranden inom rättsområdet offentlig upphandling under 2023