24 oktober 2023

Digital Markets Act – vad kan er verksamhet vinna på den nya regleringen?

I mars 2024 inträder en av de största regleringarna hittills på den digitala marknaden. Digital Markets Act, DMA, är ett genomgripande EU-initiativ med syfte att säkerställa en rättvis konkurrens och reglera ansvaret på olika digitala plattformar. Men hur påverkar den er verksamhet?

Datum

24 oktober 2023

Tid

Frukost 08:00-08.30 

Seminarium 08:30-09:15

Plats

Vinge
Smålandsgatan 20

 

Anmäl dig här

Ökad rättvisa. Men på vilka villkor? 

För att ge klarhet i frågan bjuder vi nu in till ett samtal med Per Hellström, tidigare Senior Legal Director på Apple och nytillträdd expert i Vinges grupp för EU-och konkurrensrätt.

Hur påverkas din verksamhet av den nya förordningen, och på vilket sätt förändras eller rentav förbättras era kommersiella förutsättningar med de nya reglerna?

Vi ger en överblick och belyser de rättigheter, skyldigheter och den förändrade spelplan som införandet av DMA innebär. Vi tittar också närmare på de rättigheter som DMA skapar för tredje part när denne använder sig av olika plattformar, och på vilket sätt detta påverkar möjligheten att åberopa dessa inför svenska domstolar och myndigheter.


Seminariet är det första i vår Industri 4.0-serie, som belyser hur techindustrins integrering på olika områden väsentligt påverkar förutsättningarna för näringsliv och samhälle.

Talare

Per Hellström är nytillträdd expert i Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp. I sin tidigare roll som Senior Legal Director (EMEA) på Apple har han hanterat många av de techjuridiska frågor som står högst på dagens agenda. Som processförare på EU-kommissionen har han även lett flera högprofilerade tech-ärenden, bland annat Kommissionens ’landmark cases’ mot Microsoft.

 

Varmt välkommen!

Du kanske också är intresserad av

28 maj 2024

Varmt välkomna till en eftermiddag där vi ska fokusera på vardagsträning. Varför tränar du (eller va…