9 november 2023

Att skriva ett bra anställningsavtal

Vinge Skåne bjuder in till höstens seminarieserie i två delar i arbetsrätt. Inför varje frukostseminarium skickas det ut en separat inbjudan för just det tillfälle som avses. Detta är del 1.

Datum

9 november 2023

Tid

08:00 – 08:30 Frukost

08:30 – 09:30 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Vinge
Östergatan 30, 211 22 Malmö

Seminarium 9/11 | Att skriva ett bra anställningsavtal

Sedan ett antal ändringar av LAS trädde ikraft sommaren 2022 har arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig information till arbetstagare om vissa anställningsvillkor utökats. Ett välformulerat anställningsavtal skapar dessutom tydlighet för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Under seminariet kommer vi att ge praktiska och handfasta råd kring hur anställningsavtal bör utformas för att uppfylla de nya kraven och hur en arbetsgivare i övrigt skriver ett så bra anställningsavtal som möjligt.

Vi kommer att samordna temat med vår arbetsrättspodd, så håll utsikt efter nya poddavsnitt om du inte har möjlighet att närvara vid seminariet i Malmö. 

Förhållningstid

08:00 – 08:30 Frukost
08:30 – 09:30 Seminarium med efterföljande frågestund

 

Anmäl dig här

 

Varmt välkommen!