Bygg och fastigheter

Vinges breda kompetens inom entreprenadavtal och anläggningsjuridik leder oss ofta in på de största byggprojekten i Sverige.

Det har gjort att vi byggt upp en stor kunskapsbas och erfarenhet när det gäller till exempel upprättande av entreprenadavtal och hantering av entreprenadrättsliga tvister.

Andra specialiteter i bygg‑ och fastighetsbranschen är finansierings‑ och samarbetsavtal. Vi är ofta anlitade i olika fastighetsutvecklingsprojekt där vår rådgivning kan omfatta en rad olika rättsområden – allt från detaljplan och fastighetsbildningsfrågor till skatterådgivning.