IT, telekom och outsourcing

Med drygt 20 års erfarenhet hjälper vi våra klienter att förutse och hitta lösningar på de juridiska och affärsmässiga frågor som uppkommer i affärer inom IT, telekom och outsourcing. Affärer som inte sällan omfattar organisationer och myndigheter i flera länder.

Bland våra uppdrag kan nämnas systemleveranser och outsourcingprojekt för företag inom bank- och försäkring, energi, transport, detaljhandel och offentlig sektor. Vår rådgivning omfattar enligt nedan.

 

 

IT

Vi bistår exempelvis vid

 • systemupphandlingar
 • e-handelsprojekt
 • licensiering av programvara
 • molnrelaterade tjänster
 • onlinetjänster
 • integritetsfrågor

 

 

Vår löpande rådgivning omfattar frågor som avtal om utveckling, licensiering, tjänster, produktleveranser, distribution, konsulttjänster, upphandling av produktionsutrustning samt informations- och personuppgiftshantering.

 

 

Telekom

Vi bistår till exempel vid:

 • internationella joint ventures
 • upphandling av telesystem
 • tillstånd för operatörer
 • frekvens- och nummertilldelning
 • samtrafikförhandlingar
 • frågor om nätneutralitet och nästa generations nätverk
 • andra former av regulatoriska frågor

 

 

Vi medverkar också vid avtal och samarbeten för traditionella och IP-baserade teletjänster, bredbandstjänster samt satellit- och kabel-tv.

 

 

Outsourcing

Vi bistår exempelvis med att planera och upphandla, samt granska, upprätta och förhandla alla typer av avtal.

Vår samlade expertis

Vår expertis inom IT, Telekom och outsourcing topprankas av klienter i internationell ranking.

Rankinginstitutet Chambers and Partners noterar “world-class service," med tillägget "They are very quick and the work we receive is detailed and high quality. They're also easy to talk to even if you're not a lawyer.". (Chambers and Partners 2019)

Advokatfirman Vinge fields an 'experienced and highly skilled team with a strong focus on delivering value' (Legal 500, 2019)

Vid behov samarbetar vi med byråns andra specialister inom områden som företagsöverlåtelser, processer, arbetsrätt och reglering inom den finansiella sektorn.