Stipendiater 2019 ‑ 2018

2019
Louise Andersson

Avtal under markanvisningsprocessen - laga hinder och möjligheter för kommuner att reglera upplåtelseform av bostäder

Franziska Brüggeman

Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning – Särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED

Nils Ivars

Jura novit curia: en analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

Stina Jansson

Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning

2018
Alexander Hardenberger 

Försträckning eller gåva? En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna       

Ellinor Mörner

Konsumtionsprincipens förhållande till anspråk i licenstagarens konkurs

Julia Ryman

CSR- och hållbarhetsfrågor i aktiebolagsrättsliga sammanhang

Bruno Velander

Lojalitetsreciprocitet - En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott