Allmänna villkor

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 25 maj 2018 eller senare.

Ladda ned de allmänna villkoren här:

Svenskspråkig version (i regel avsedd för klienter med hemvist i Sverige)
Engelskspråkig version  (i regel avsedd för klienter med hemvist utanför Sverige)

Om du har frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta vår risk- och kvalitetsansvariga delägare Karin Ulberstad, karin.ulberstad@vinge.se, 010 614 31 72