Hållbarhet och CSR

På Vinge visar vi vägen till framgångsrika affärer, men vi hjälper också samhällsnyttiga organisationer att nå sina mål. Som jurister har vi en kompetens som är till nytta för fler än våra traditionella klienter och ett ansvar som sträcker sig långt utöver de ekonomiska vinsterna.

För Vinge handlar ansvarsfullt och hållbart företagande om att agera etiskt, att värna om goda intressentrelationer, att vara en ansvarsfull arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utvecklas, samt att bidra till ett väl fungerande rättsväsende. 

Vinge driver den egna verksamheten mot ökad hållbarhet och hjälper andra att göra detsamma. Våra tjänster hjälper företag och organisationer att minimera risker och bli mer hållbara.

CSR

Vi tillhandahåller vår expertis till företag och organisationer som är i behov av juridisk expertis och vars verksamhet och värderingar vi gärna ställer oss bakom.

Vårt eget projekt är Mångfaldsprojektet, en satsning på att få fler studenter med utländsk bakgrund att söka sig till juristyrket. Ett projekt som vid starten för mer än tio år sedan blev en väckarklocka för hela vår bransch. Vi ställer också upp med mentorer i stiftelsen Mitt Liv som hjälper nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Vårt senaste samarbete på idrottsområdet, är med Sveriges Olympiska Kommitté.   

Mångfaldsprojektet

Mångfaldsprojektet

Målet med Vinges Mångfaldsprojekt är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Juridisk rådgivare till SOK

Juridisk rådgivare till SOK

År 2016 ingick Vinge ett långsiktigt samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, som officiell affärsjuridisk rådgivare.

Mitt Liv

Mitt Liv

Mitt Liv är en stiftelse som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden.