Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2018

Erfarenhet

  • Notarietjänstgöring, Malmö tingsrätt, 2018–2020
  • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 2018