Kompetensutveckling

Vi vill att du ska få möjligheter att bli ditt allra bästa jag här på Vinge. Som förstklassigt kunskapsföretag är ständig kompetenshöjning en del av vårt framgångsrecept. Att göra lärande till en naturlig del i sin arbetsvardag är inte bara smart, det är en nödvändighet. Här nedan är några av våra satsningar på dig som medarbetare.  

Vingeakademin

Att ständigt utvecklas i sin yrkesroll är en självklarhet för oss på Vinge. Utveckling sker på många olika sätt och det är genom ett kontinuerligt lärande som vi ser till att hålla våra kunskaper och kompetenser i topp.

På Vinge har vi ett dedikerat Learning & Development-team som ägnar sig åt att arbeta med frågor inom utbildning och lärande. Som en del i det driver teamet vår egen utbildningsenhet Vingeakademin.

Utbildning är en viktig komponent för att utvecklas i din yrkesroll och därför erbjuder Vinge utbildning för alla medarbetare genom Vingeakademin. Här erbjuds professionell utbildning inom såväl juridik som andra viktiga kunskapsområden bland annat projektledning, affärsmässighet, ledarskap, kommunikation med mera. Vi har specifika utbildningsprogram som sträcker sig över längre tidsperioder och som är utvecklade speciellt både för juniora och seniora jurister.

Dessa program kompletteras med andra utbildningar baserat på just dina individuella kompetensbehov, till exempel Legal English, Legal Tech m.m. Utöver det erbjuds även utbildningar inom effektiva arbetssätt och metoder så som till exempel inom självledarskap. Även utbildning i verktyg och applikationer, på såväl grundläggande som avancerad nivå, erbjuds regelbundet.

Inom Vinge sker hela tiden en mängd olika läraktiviteter inom alla arbetsgrupper på våra kontor. Detta sker som en del i den dagliga verksamheten, något vi gör som en del av vårt jobb helt enkelt. 

Ett exempel på en sådan läraktivitet är vår föreläsningsserie inom grundläggande juridik som leds av interna jurister och hålls varannan vecka. Inom ramarna för denna serie finns även möjlighet att själv leda en föreläsning inom just ditt expertisområde, och i och med det delta i presentationstekniksträning som en del i din personliga utveckling. Ett annat exempel på en återkommande läraktivitet är vårt fadderskap där mer seniora jurister och nyanställda lär sig av varandra och utvecklas tillsammans i sitt arbete på Vinge.

Rotationsprogram 

Som biträdande jurist får du arbeta i olika arbetsgrupper med olika typer av ärenden och klienter. Det är en viktig del i utvecklingen eftersom du på så sätt vidgar dina erfarenheter och får en bredare kompetens. Du lär också känna fler av dina kollegor och kan lära dig av deras arbetssätt. I Stockholm och Göteborg har vi ett strukturerat rotationsprogram för alla nyanställda jurister som är mycket uppskattat. På våra övriga kontor ser vi till att du får arbeta i flera arbetsgrupper som en naturlig del i arbetet.

Secondment

Efter ett par år som jurist på Vinge kan du få chansen att vidga dina vyer genom att arbeta som bolagsjurist hos någon av våra klienter under en period. Det finns även möjlighet till secondment på annan byrå utomlands. Eftersom många av våra jurister anställs på Vinge direkt efter sin examen är den här möjligheten en värdefull erfarenhet som ger dig nya synsätt, nya kunskaper samt nya yrkesmässiga nätverk för framtida verksamhet.

Våra lediga tjänster

Våra lediga tjänster

Hitta ditt drömjobb här. Hittar du inte vad du söker är du välkommen att skicka en spontanansökan.

Så ser en karriär inom Vinge ut

Så ser en karriär inom Vinge ut

Vi vill att du ska nå din fulla potential och erbjuder dig möjligheter till olika typer av kompetensutveckling. Från biträdande jurist till delägare, så funkar Vinges karriärmodell.

Så jobbar vi med hållbarhet

Så jobbar vi med hållbarhet

Målet för vårt hållbarhetsarbete är att skapa goda och hållbara förutsättningar för företag och individer.

Kom på våra event

Kom på våra event

Vi håller ofta seminarier och webbinarier ‑ här hittar du alla våra kommande event.

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare

Lär känna dina framtida kollegor.

För dig som är student

För dig som är student

Som juridikstuderande är du vår framtid och vi vill gärna lära känna dig redan nu.