IP-Kompassen

Välkommen till IP-Kompassen, en podd med syfte att höja kunskapsnivån inom immaterialrättsområdet och förbättra förutsättningarna för bolag, oavsett mognad eller bransch.

 

Avsnitt

Avsnitt 5 | Användningskravet för varumärken i EU - Vad gäller nu?

Ett varumärke är en immateriell rättighetutan tidsbegränsning som kan representera mycket stora värden. Ensamrätten tillett varumärke är dock förenad med en förpliktelse att faktiskt använda varumärket,annars kan man förlora sin värdefulla rättighet. Hur uppfyller man kravet påanvändning, vad är verklig och tillräcklig användning och hur högt ställda äregentligen beviskraven? Det pratar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Sofia Ljungblad om i dagens avsnitt av IP-Kompassen.

Medverkande:

Anna Maria Lagerqvist Gahm, Advokat, IP/IT Expert

Sofia Ljungblad, Advokat, IP Expert 

Avsnitt 4 | Intrång – hur bör man agera?

Ensamrätten kopplad till immateriella rättigheter innebär att man har rätt att hindra andra parter från att använda den immateriella rättigheten. Den innebär också att man inte får använda andras immateriella rättigheter utan tillstånd. Hur bör ni agera om det uppkommit en misstanke om att någon gjort intrång i bolagets immateriella rättigheter? Och hur hanterar ni en situation då någon hävdar att ni begått ett intrång? Vad ska ni tänka på innan ni skickar ett varningsbrev, och hur bör ni agera om ni tagit emot ett varningsbrev? Det är några av de frågor som Anna Maria Lagerqvist Gahm och Lisa Bourghardt diskuterar i dagens avsnitt av IP-Kompassen.

Medverkande:

Anna Maria Lagerqvist Gahm, Advokat, IP/IT Expert

Lisa Bourghardt, Advokat

 

Avsnitt 3 | Data – är det möjligt att hävda ensamrätt?

Data från digitala enheter driver idag utvecklingen av AI, vilket gör den till en högt värderad tillgång. Hur kan vi skydda vår data med stöd i det immateriella rättighetsskyddet? Kan vi hävda ensamrätt till den och därmed hindra andra aktörer från att ta del av den? I veckans avsnitt av IP-Kompassen diskuterar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Anna Högsten vad som gäller, och hur vi kan agera i praktiken i de fall där vårt rättighetsskydd brister.

Medverkande:

Anna Maria Lagerqvist Gahm, Advokat, IP/IT Expert

Anna Högsten, Biträdande jurist

 

Avsnitt 2 | IP-strategins implementering

Att ha en IP-strategi som stöttar både nuvarande och framtida affärsmål ger betydande konkurrensfördelar. Men hur implementerar man en sådan strategi i den dagliga verksamheten, och vilka utmaningar kan man stöta på? Det diskuterar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Alexander Lindeberg i veckan avsnitt av IP-Kompassen.

Medverkande:

Anna Maria Lagerqvist Gahm, Advokat, IP/IT Expert

Alexander Lindeberg, Advokat


Avsnitt 1 | Företagets IP-strategi

Uppemot 80 % av ett bolags värde är idag ofta hänförligt till bolagets immateriella tillgångar. I startups och högteknologiska branscher är siffran ofta ännu högre. Vad ska en IP-strategi innehålla för att maximera nyttan av dessa tillgångar, och hur säkerställer man att IP-strategin är i linje med företagets affärsstrategi? Det diskuterar Anna Maria Lagerqvist Gahm och Alexander Lindeberg i veckans avsnitt av IP-Kompassen.

Medverkande:

Anna Maria Lagerqvist Gahm, Advokat, IP/IT Expert

Alexander Lindeberg, Advokat

 

 

 

 

Våra nyheter inom IP

I höstas började Emma Gustavsson i vår IP-grupp på Stockholmskontoret. Nyligen satt hon också i The…

Under seminariet IP@Vinge 6 december diskuterades ett antal högaktuella IP-frågor tillsammans med nå…

Den 6 december bjuder vi in till IP@Vinge, en förmiddag i immaterialrättens tecken som samlar några…