Arbetsrättspodden

Arbetsrättspodden

Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR‑ och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt. Vi på Vinge har startat podden för att dela med oss av vår kunskap och bjuda på insikter inom en rad olika arbetsrättsliga frågor och situationer. I podden möter du våra jurister som vid varje avsnitt lyfter en ny fråga. Podden kommer ut varannan vecka och finns där poddar finns samt här på vinge.se.

Har du en arbetsrättslig fråga som du är särskilt nyfiken på? Maila communications@vinge.se för att komma i kontakt med podden.

Avsnitt

Här lyssnar du på avsnitt  25 - Provanställning

När en anställning påbörjas är det vanligt att den startar med en prövotid. Detta för att arbetsgivaren ska kunna se om den anställde är rätt person på rätt plats. Som vanligt är det viktigt att hålla sig till de regler som gäller för anställningsformen, eftersom det kan bli kostsamt för en arbetsgivare att göra fel. I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner de regler som gäller vid provanställning och tar även upp ett rättsfall från Arbetsdomstolen.

Medverkande: 

Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, jurist 

Här lyssnar du på avsnitt  24 -  När är det läge att avskeda?

Uppsägning och avskedande är två väldigt olika åtgärder. I höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden reder Emelie Svensäter Jerntorp och Charlotte Forssander ut skillnaderna och förklarar i vilka situationer det kan bli aktuellt att välja avskedande. Vi bjuder också på några råd kring hur du som arbetsgivare undviker att riskera att dra på dig ett skadeståndsansvar i en situation där du tvingas avskeda en medarbetare.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt  23 - Den ovanliga (corona)våren 2020

Det har varit en omtumlande vår för de flesta verksamheter. Arbetsrättsligt har nya ämnen toppat listorna över det som vi får flest frågor om. Hur uppfyller man arbetsmiljöansvaret vid arbete hemifrån? Måste man berätta för chefen att man har fått corona? Vad händer med stödet för korttidsarbete vid semester? Charlotte Forssander och Emelie Svensäter Jerntorp summerar i säsongens sista poddavsnitt några av de corona-relaterade frågor som legat överst på agendan våren 2020.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt  22 - Den kontroversiella LAS-utredningen

Utredningen om hur anställningsskyddet i Sverige bör förändras är en politiskt mycket laddad fråga. I veckans avsnitt diskuterar Charlotte Forssander och Emelie Svensäter Jerntorp utredningen och ger även några framtidsspaningar.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt  21 - Immateriella rättigheter

Immateriella tillgångar som skapats av en medarbetare kan uppgå till stora värden, men är det verkligen alltid arbetsgivaren som äger och förfogar över dessa immateriella rättigheter? Detta diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Lisa Bourghardt i veckans avsnitt.

Medverkande
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Lisa Bourghardt, biträdande juristHär lyssnar du på avsnitt 20 - GDPR – att behandla anställdas personuppgifter

Personuppgifter och anställda – vilka skyldigheter vilar på dig som arbetsgivare när du behandlar anställdas personuppgifter? I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner vilken laglig grund som krävs för att du som arbetsgivare ska ha rätt att lagra olika typer av uppgifter, och i vilka fall uppgifterna måste tas bort från systemen.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, juristHär lyssnar du på avsnitt 19 - Korttidsarbete

Genom korttidsarbete kan en arbetsgivare minska den anställdes arbetstid och få stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Reglerna kring korttidsarbete är många. I det här avsnittet går Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner igenom vad som gäller för korttidsarbete och för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd. 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, juristHär lyssnar du på avsnitt 18 - Diskriminering

Att diskriminering inte får förekomma är något i princip alla håller med om. Detta till trots förekommer det. I vissa situationer är det väldigt tydligt att diskriminering har ägt rum. Det är dock vanligare med svårare avvägningar, exempelvis då arbetsgivarens bestämmelser framstår som neutrala men i praktiken har en diskriminerande effekt. Välkommen till avsnitt # 18 där vi pratar diskriminering.

 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Åsa Gotthardsson, delägareHär lyssnar du på avsnitt 17 - Upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Denna fråga har Arbetsdomstolen prövat i en dom som gäller det populära barnprogrammet Babblarna.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt 16 ‑ Corona ur ett arbetsgivarperspektiv

Specialavsnitt: Med anledning av att det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) har kommit till Sverige släpper vi ett specialavsnitt. I avsnittet diskuterar vi några av de frågor som arbetsgivare kan komma att behöva hantera för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten i stort.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, advokat och delägareHär lyssnar du på avsnitt 15 - Semester

Det är hög tid att semesterplanera! Regler om semester upplevs ofta som snåriga och besvärliga. I veckans avsnitt tar Sara Strandberg och Emelie Svensäter Jerntorp upp några punkter som är viktiga för en arbetsgivare att ha koll på. Vi listar också några vanliga exempel på hantering av semester där det lätt kan bli fel och reder ut begreppen.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Sara Strandberg, advokat 

Här lyssnar du på avsnitt 14 - Policies i praktiken

Vad betyder en verksamhetspolicy i praktiken? Och hur ser man till att den lever, och inte blir en sömnig skrivbordsprodukt? I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Maria-Pia Hope, delägare och VD på Vinge, det praktiska arbete som krävs för att arbeta fram en trovärdig och hållbar policy, med exempel från Vinges egna arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Maria-Pia Hope, delägare och VD 

Här lyssnar du på avsnitt 13 - Arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljön påverkar det dagliga arbetet för arbetstagarna såväl som bolagets resultat. En trygg arbetsmiljö vidgar utrymmet för prestation och ger förutsättningar för låga sjuktal. Arbetsmiljön är också arbetsgivarens ansvar. I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson hanteringen av arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare 

Här lyssnar du på avsnitt 12 - Värvningsförbud - förbud att plocka med sig medarbetare

Hösten 2018 kom två rättsfall från Arbetsdomstolen som skapat stor diskussion. Rättsfallen AD 2018 nr 61 samt AD 2018 nr 62 tar upp frågan kring en arbetsgivares rätt att hindra arbetstagare från att värva tidigare kollegor efter att anställningen har upphört. I avsnittet diskuterar Emelie och Sofia rättsfallen och de slutsatser som kan dras gällande värvningsförbud. 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Sofia Dam Wahlin, advokat 

Här lyssnar du på avsnitt 11 - Termination due to personal reasons

Do you have serious performance issues with your employees in Sweden, to the point where you are considering termination? Before taking action, spend 18 minutes on our English-language podcast to understand the process and avoid legal risks.

Participants:
Emelie Svensäter Jerntorp, lawyer
Charlotte Forssander, partner and lawyerHär lyssnar du på avsnitt 10 - Termination due to redundancy

By popular request, here is our very first English-language episode of Vinge's employment law podcast. It deals with one of the most common questions we get asked by our clients: how can we make changes to our organisation in Sweden? In the episode, Emelie and Charlotte provide lots of practical advice and highlight the legal risks that need to be managed in this context. Enjoy!

Participants:
Emelie Svensäter Jerntorp, lawyer
Charlotte Forssander, partner and lawyer 

Här lyssnar du på avsnitt 9 - Arbetsgivares skyldighet att agera vid misskötsamhet

Tvåmånadersregeln vid uppsägning eller avskedande kan vara svår att tillämpa, särskilt i situationer när det till en början är oklart om en arbetstagare har misskött sig eller inte. I det här avsnittet diskuterar Emelie och Daniel rättsfallet AD 2019 nr 38 som kretsade kring frågan om arbetsgivarens utredningsrätt och tvåmånadersregeln.

Medverkande:
Daniel Melander Björner, biträdande jurist
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat 

Här lyssnar du på avsnitt 8 — Rehabilitering

Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar i förhållande till arbetstagare som är eller har varit sjuka eller som har varit med om en olycka. För både arbetstagaren och organisationen underlättar det mycket om det finns rutiner på plats för detta. I det här avsnittet pratar Emelie och Åsa om rehabilitering och hur du som arbetsgivare bäst kan förbereda dig.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare 

Här lyssnar du på avsnitt 7 — Uppsägsningstid för VD

Vilken uppsägningstid gäller för en VD som säger upp sig själv när det inte går att hitta något svar i anställningsavtalet? Den här veckan tittar vi närmare på ett rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 12) och går igenom vad domstolen kom fram till.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp advokat
Freja Najafi Kristensen, biträdande jurist

 


Här lyssnar du på avsnitt 6 — Underprestation - Hur hanterar man en ’poor performer?’

Arbetstagare som inte levererar i sin roll är ett inte helt ovanligt problem som många arbetsgivare behöver hantera. Riskerna med att inte agera är stora, liksom riskerna med att agera på fel sätt. I det här avsnittet berättar advokaterna Emelie Svensäter Jerntorp och Charlotte Forssander om en typisk situation och hur man bäst navigerar för att lösa den.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, advokat och delägare

 

Här lyssnar du på avsnitt 5 — Omplacering – den nödvändiga huvudvärken

I detta avsnitt fördjupar sig Emelie och Åsa i begreppet omplacering. Vad innebär en omplacering, när blir det aktuellt och var kan en arbetsgivare trampa snett? 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare.

 


Här lyssnar du på avsnitt 4 — Arbetsbrist är den vanligaste grunden för uppsägning, men vad är egentligen arbetsbrist?

Det och mycket mer pratar vi om i höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden!

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare.

 


Här lyssnar du på avsnitt 3 — #Metoo och arbetsgivarens skyldigheter

Hösten 2017 spreds berättelser under hashtaggen #metoo på sociala medier om personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Den här typen av problem har tyvärr inte visat sig helt ovanliga i yrkeslivet, och har sedan #metoo fått ett ökat fokus. I det här avsnittet tar vi upp frågan om hur man som arbetsgivare bör agera om det uppstår misstanke om att det har skett sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, advokat och delägare

 


Här lyssnar du på avsnitt 2 — Att förhandla eller icke förhandla?

Vi följer upp första avsnittet där vi diskuterade praktiska do:s och don't:s i en förhandlingssituation. Nu riktar vi istället fokus till frågan om när en arbetsgivare måste förhandla med en arbetstagarorganisation. 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, advokat och delägare

 


Här lyssnar du på avsnitt 1 — Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

Vilken skyldighet har du som arbetsgivare att förhandla med en arbetstagarorganisation? Hur ser du till att hamna rätt? 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, advokat och delägare

 
Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

relaterade nyheter

Nyhet

Arbetsrättspodden # 25 - Provanställning

När en anställning påbörjas är det vanligt att den startar med en prövotid. Detta för att arbetsgivaren ska kunna se om den anställde är rätt person på rätt plats. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.

16 september 2020
Nyhet

Arbetsrättspodden # 24 – När är det läge att avskeda?

Uppsägning och avskedande är två väldigt olika åtgärder. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.

3 september 2020
Nyhet

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.

25 juni 2020