Arbetsrättspodden

Arbetsrättspodden

Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR‑ och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt. 

Vi på Vinge har startat podden för att dela med oss av vår kunskap och bjuda på insikter inom en rad olika arbetsrättsliga frågor och situationer. I podden möter du våra jurister som vid varje avsnitt lyfter en ny fråga. Podden kommer ut varannan vecka och finns där poddar finns samt här på vinge.se.

Har du en arbetsrättslig fråga som du är särskilt nyfiken på? Maila communications@vinge.se för att komma i kontakt med podden.

Avsnitt

Här lyssnar du på avsnitt 41 – Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Men hur knyter man medarbetarna bäst till sig och hur skapar man motivation och genuint engagemang i verksamheter under tillväxt? I det här avsnittet av Arbetsrättspodden tar Emelie Svensäter Jerntorp och Rickard Vernet upp några särskilt viktiga frågor kopplade till start-ups och dess medarbetare.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Rickard Vernet, advokatHär lyssnar du på avsnitt 40 – Uppsägningsbeskedet

Nästan alla arbetsgivare behöver någon gång lämna över ett uppsägningsbesked. Och det är viktigt att det blir rätt. Förutom den formalia som finns att ta hänsyn till när du skriver ett uppsägningsbesked kan det även vara bra att inkludera ytterligare information. Vad bör ett uppsägningsbesked innehålla, och varför? Det diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson i veckans avsnitt av Arbetsrättspodden.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, delägareHär lyssnar du på avsnitt 39 – Anställningsavtalets viktigaste punkter

Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om de villkor som gäller i anställningen. Avtalet spelar en mycket central del inom arbetsrätten. I veckans avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner vilka punkter som ett anställningsavtal måste innehålla, och tar även upp ett antal valbara punkter som en arbetsgivare bör överväga i utformning av en medarbetares anställningsavtal.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Daniel Melander Björner, juristHär lyssnar du på avsnitt 38 – Distansarbete

 

Var ska arbetet utföras när pandemin är över, på kontoret eller i hemmet? Många arbetsgivare funderar nu över frågan om distansarbete. Vissa arbetsgivare överväger till och med att ändra den huvudsakliga arbetsplatsen till hemmet snarare än kontoret. Vad innebär detta? I dagens avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson för- och nackdelar med distansarbete som huvudregel respektive möjlighet för arbetstagaren.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, delägareHär lyssnar du på avsnitt 37 – Verksamhetsövergång

Verksamhetsövergång är ett område inom arbetsrätten som kan upplevas som snårigt, då det är omgärdat av en rad tvingande bestämmelser i förhållande till både de anställda och till fackförbund. I den här veckans avsnitt pratar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson om vad en verksamhetsövergång är och vad en arbetsgivare bör tänka på. Vi bjuder också på några praktiska tips för den här typen av situationer.  

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, delägareHär lyssnar du på avsnitt 36 – Företagshemlig information

Företagshemlig information är mycket värdefull för bolag och det är viktigt att ha skyddsrutiner på plats så att informationen inte sprids. I veckans avsnitt pratar Emelie Svensäter Jerntorp och Anna Maria Lagerqvist Gahm om vilka rutiner som bör finnas på plats, och vilka juridiska och praktiska överväganden som ett bolag står inför om företagshemlig information har röjts på ett otillåtet sätt.

 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Anna Maria Lagerqvist Gahm, IP/IT-expertHär lyssnar du på avsnitt 35 – Utredning vid brott inom anställningen

Det händer dessvärre att anställda begår brott inom anställningen, vilket i regel innebär att en arbetsgivare behöver vidta en utredning. Beroende på typen av brott som den anställde misstänks för kan en utredning gå till på olika sätt. I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Malin Arentoft vad som är viktigt att tänka på när en arbetsgivare misstänker att brott har begåtts på arbetsplatsen, samt ger tips på hur en arbetsgivare kan genomföra en utredning effektivt.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Malin Arentoft, Criminal Law ExpertHär lyssnar du på avsnitt 34 – VD - en nyckelspelare

En VD är en central del av ett bolags verksamhet och det är därför viktigt att ha koll på de bolagsrättsliga regler som gäller i förhållande till en VD. VD ansvarar exempelvis för bolagets löpande förvaltning, men vad innebär det i praktiken och kan man begränsa en VD:s behörighet att agera för bolagets räkning? I veckans avsnitt riktar Emelie Svensäter Jerntorp och Christian Lindhé fokus mot VD-uppdraget och tittar närmare på VD-rollen med utgångspunkt i bolagsrätten.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Christian Lindhé, delägareHär lyssnar du på avsnitt 33 – Vikten av utredning innan uppsägning

En arbetsgivares skyldigheter att vidta åtgärder inför en uppsägning av personliga skäl är ofta tidskrävande och ansträngande, men det är likväl en viktig och naturlig del i uppsägningsprocessen. I dagens avsnitt tar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner upp ett rättsfall från Arbetsdomstolen, som visar hur ett ordentligt förarbete, noggrann utredning och anpassningar även i svåra situationer kan komma att löna sig, ibland också på oväntade sätt. 

 

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, juristHär lyssnar du på avsnitt 32 – Konkurrensklausuler

Om arbetsgivaren vill förhindra att en anställd direkt efter anställningens upphörande påbörjar konkurrerande verksamhet krävs en konkurrensklausul. Den här typen av klausul kan vara avgörande för företagets fortsatta verksamhet men måste vara skälig, annars riskerar den att bli ogiltig och i praktiken verkningslös. I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Jonas Lindblad hur arbetsgivaren bör resonera vid användning av konkurrensklausuler i anställningsförhållanden.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Jonas Lindblad, advokatHär lyssnar du på avsnitt 31 – Right-sizing

För att ett bolag ska ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i både upp- och nedgång är det viktigt att bolaget också har rätt bemanning sett till verksamhetens behov. Att helt enkelt ha rätt kompetens, rätt storlek och rätt riktning. I det här avsnittet går Charlotte Forssander och Emelie Svensäter Jerntorp igenom de viktigaste frågorna rörande right-sizing!

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägare


Här lyssnar du på avsnitt 30 – Anställd eller konsult?

Konsultupplägg riskerar ibland att bli alltför likt ett anställningsförhållande, och om något går fel kan det i praktiken bli en dyr och besvärlig historia. I den här veckans avsnitt pratar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson om några punkter som är viktiga att känna till för bolag som har - eller planerar att ha - konsulter i sin verksamhet.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, delägareHär lyssnar du på avsnitt 29 - Livepodd – språkkrav, semester och hantering av en ’poor performer' – publikfrågor från Malmö Näringslivsdag

Får man ställa språkkrav i en annons, vad gäller vid uttag av semester och hur hanterar du en ’poor performer’? Den här veckan bjuder vi på ett dubbelavsnitt från Malmö Näringsslivsdag där Emelie Svensäter Jerntorp och Ingela Malmborg tar upp frågor från lyssnarna. Vi bjuder också på råd om hur man som arbetsgivare bör resonera kring hemarbete.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, delägare 

Här lyssnar du på avsnitt  28 - Livepodd - hemarbete, policies och årets vanligaste arbetsrättsliga frågor

Får en arbetsgivare anställa vem den vill, vad gäller vid hemarbete och vad är egentligen skillnaden mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande? Den här veckan bjuder vi på ett dubbelavsnitt från Malmö Näringslivsdag, där Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner tar upp några av årets vanligaste arbetsrättsliga frågor. Trevlig lyssning!

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, jurist 

Här lyssnar du på avsnitt 27 ‑ Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter

”Det är omöjligt att säga upp en anställd i Sverige.” ”Three strikes and you’re out!” ”En provanställning kan aldrig förlängas.” Det florerar många förutfattade meningar kring anställningsregler och arbetsrättslig lagstiftning. I veckans avsnitt tar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson upp några vanliga arbetsrättsliga myter. Vad är egentligen sant och vilka regler gäller på svenska arbetsplatser? Välkommen till en tretton minuter lång crash course!

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, delägare 

Här lyssnar du på avsnitt 26 ‑ Arbetsmiljö vid hemarbete

Den här hösten är det många som arbetar hemifrån, mer eller mindre frivilligt. Vilka krav kan arbetsgivaren ställa på arbetstagarna och vilket ansvar ligger på arbetsgivaren? Det och mycket mer diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Ingela Malmborg i veckans avsnitt om arbetsmiljöansvar vid hemarbete.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Ingela Malmborg, delägare

 Här lyssnar du på avsnitt  25 - Provanställning

När en anställning påbörjas är det vanligt att den startar med en prövotid. Detta för att arbetsgivaren ska kunna se om den anställde är rätt person på rätt plats. Som vanligt är det viktigt att hålla sig till de regler som gäller för anställningsformen, eftersom det kan bli kostsamt för en arbetsgivare att göra fel. I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner de regler som gäller vid provanställning och tar även upp ett rättsfall från Arbetsdomstolen.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, jurist 

Här lyssnar du på avsnitt  24 -  När är det läge att avskeda?

Uppsägning och avskedande är två väldigt olika åtgärder. I höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden reder Emelie Svensäter Jerntorp och Charlotte Forssander ut skillnaderna och förklarar i vilka situationer det kan bli aktuellt att välja avskedande. Vi bjuder också på några råd kring hur du som arbetsgivare undviker att riskera att dra på dig ett skadeståndsansvar i en situation där du tvingas avskeda en medarbetare.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt  23 - Den ovanliga (corona)våren 2020

Det har varit en omtumlande vår för de flesta verksamheter. Arbetsrättsligt har nya ämnen toppat listorna över det som vi får flest frågor om. Hur uppfyller man arbetsmiljöansvaret vid arbete hemifrån? Måste man berätta för chefen att man har fått corona? Vad händer med stödet för korttidsarbete vid semester? Charlotte Forssander och Emelie Svensäter Jerntorp summerar i säsongens sista poddavsnitt några av de corona-relaterade frågor som legat överst på agendan våren 2020.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt  22 - Den kontroversiella LAS-utredningen

Utredningen om hur anställningsskyddet i Sverige bör förändras är en politiskt mycket laddad fråga. I veckans avsnitt diskuterar Charlotte Forssander och Emelie Svensäter Jerntorp utredningen och ger även några framtidsspaningar.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt  21 - Immateriella rättigheter

Immateriella tillgångar som skapats av en medarbetare kan uppgå till stora värden, men är det verkligen alltid arbetsgivaren som äger och förfogar över dessa immateriella rättigheter? Detta diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Lisa Bourghardt i veckans avsnitt.

Medverkande
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Lisa Bourghardt, biträdande juristHär lyssnar du på avsnitt 20 - GDPR – att behandla anställdas personuppgifter

Personuppgifter och anställda – vilka skyldigheter vilar på dig som arbetsgivare när du behandlar anställdas personuppgifter? I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner vilken laglig grund som krävs för att du som arbetsgivare ska ha rätt att lagra olika typer av uppgifter, och i vilka fall uppgifterna måste tas bort från systemen.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, juristHär lyssnar du på avsnitt 19 - Korttidsarbete

Genom korttidsarbete kan en arbetsgivare minska den anställdes arbetstid och få stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Reglerna kring korttidsarbete är många. I det här avsnittet går Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner igenom vad som gäller för korttidsarbete och för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd. 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Daniel Melander Björner, juristHär lyssnar du på avsnitt 18 - Diskriminering

Att diskriminering inte får förekomma är något i princip alla håller med om. Detta till trots förekommer det. I vissa situationer är det väldigt tydligt att diskriminering har ägt rum. Det är dock vanligare med svårare avvägningar, exempelvis då arbetsgivarens bestämmelser framstår som neutrala men i praktiken har en diskriminerande effekt. Välkommen till avsnitt # 18 där vi pratar diskriminering.

 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat

Åsa Gotthardsson, delägareHär lyssnar du på avsnitt 17 - Upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Denna fråga har Arbetsdomstolen prövat i en dom som gäller det populära barnprogrammet Babblarna.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, delägareHär lyssnar du på avsnitt 16 ‑ Corona ur ett arbetsgivarperspektiv

Specialavsnitt: Med anledning av att det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) har kommit till Sverige släpper vi ett specialavsnitt. I avsnittet diskuterar vi några av de frågor som arbetsgivare kan komma att behöva hantera för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten i stort.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, advokat och delägareHär lyssnar du på avsnitt 15 - Semester

Det är hög tid att semesterplanera! Regler om semester upplevs ofta som snåriga och besvärliga. I veckans avsnitt tar Sara Strandberg och Emelie Svensäter Jerntorp upp några punkter som är viktiga för en arbetsgivare att ha koll på. Vi listar också några vanliga exempel på hantering av semester där det lätt kan bli fel och reder ut begreppen.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Sara Strandberg, advokat 

Här lyssnar du på avsnitt 14 - Policies i praktiken

Vad betyder en verksamhetspolicy i praktiken? Och hur ser man till att den lever, och inte blir en sömnig skrivbordsprodukt? I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Maria-Pia Hope, delägare och VD på Vinge, det praktiska arbete som krävs för att arbeta fram en trovärdig och hållbar policy, med exempel från Vinges egna arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Maria-Pia Hope, delägare och VD 

Här lyssnar du på avsnitt 13 - Arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljön påverkar det dagliga arbetet för arbetstagarna såväl som bolagets resultat. En trygg arbetsmiljö vidgar utrymmet för prestation och ger förutsättningar för låga sjuktal. Arbetsmiljön är också arbetsgivarens ansvar. I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson hanteringen av arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare 

Här lyssnar du på avsnitt 12 - Värvningsförbud - förbud att plocka med sig medarbetare

Hösten 2018 kom två rättsfall från Arbetsdomstolen som skapat stor diskussion. Rättsfallen AD 2018 nr 61 samt AD 2018 nr 62 tar upp frågan kring en arbetsgivares rätt att hindra arbetstagare från att värva tidigare kollegor efter att anställningen har upphört. I avsnittet diskuterar Emelie och Sofia rättsfallen och de slutsatser som kan dras gällande värvningsförbud. 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Sofia Dam Wahlin, advokat 

Här lyssnar du på avsnitt 11 - Termination due to personal reasons

Do you have serious performance issues with your employees in Sweden, to the point where you are considering termination? Before taking action, spend 18 minutes on our English-language podcast to understand the process and avoid legal risks.

Participants:
Emelie Svensäter Jerntorp, lawyer
Charlotte Forssander, partner and lawyerHär lyssnar du på avsnitt 10 - Termination due to redundancy

By popular request, here is our very first English-language episode of Vinge's employment law podcast. It deals with one of the most common questions we get asked by our clients: how can we make changes to our organisation in Sweden? In the episode, Emelie and Charlotte provide lots of practical advice and highlight the legal risks that need to be managed in this context. Enjoy!

Participants:
Emelie Svensäter Jerntorp, lawyer
Charlotte Forssander, partner and lawyer 

Här lyssnar du på avsnitt 9 - Arbetsgivares skyldighet att agera vid misskötsamhet

Tvåmånadersregeln vid uppsägning eller avskedande kan vara svår att tillämpa, särskilt i situationer när det till en början är oklart om en arbetstagare har misskött sig eller inte. I det här avsnittet diskuterar Emelie och Daniel rättsfallet AD 2019 nr 38 som kretsade kring frågan om arbetsgivarens utredningsrätt och tvåmånadersregeln.

Medverkande:
Daniel Melander Björner, biträdande jurist
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat 

Här lyssnar du på avsnitt 8 — Rehabilitering

Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar i förhållande till arbetstagare som är eller har varit sjuka eller som har varit med om en olycka. För både arbetstagaren och organisationen underlättar det mycket om det finns rutiner på plats för detta. I det här avsnittet pratar Emelie och Åsa om rehabilitering och hur du som arbetsgivare bäst kan förbereda dig.

Medverkande: 
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare 

Här lyssnar du på avsnitt 7 — Uppsägsningstid för VD

Vilken uppsägningstid gäller för en VD som säger upp sig själv när det inte går att hitta något svar i anställningsavtalet? Den här veckan tittar vi närmare på ett rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 12) och går igenom vad domstolen kom fram till.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp advokat
Freja Najafi Kristensen, biträdande jurist

 


Här lyssnar du på avsnitt 6 — Underprestation - Hur hanterar man en ’poor performer?’

Arbetstagare som inte levererar i sin roll är ett inte helt ovanligt problem som många arbetsgivare behöver hantera. Riskerna med att inte agera är stora, liksom riskerna med att agera på fel sätt. I det här avsnittet berättar advokaterna Emelie Svensäter Jerntorp och Charlotte Forssander om en typisk situation och hur man bäst navigerar för att lösa den.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, advokat och delägare

 

Här lyssnar du på avsnitt 5 — Omplacering – den nödvändiga huvudvärken

I detta avsnitt fördjupar sig Emelie och Åsa i begreppet omplacering. Vad innebär en omplacering, när blir det aktuellt och var kan en arbetsgivare trampa snett? 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare.

 


Här lyssnar du på avsnitt 4 — Arbetsbrist är den vanligaste grunden för uppsägning, men vad är egentligen arbetsbrist?

Det och mycket mer pratar vi om i höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden!

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Åsa Gotthardsson, advokat och delägare.

 


Här lyssnar du på avsnitt 3 — #Metoo och arbetsgivarens skyldigheter

Hösten 2017 spreds berättelser under hashtaggen #metoo på sociala medier om personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Den här typen av problem har tyvärr inte visat sig helt ovanliga i yrkeslivet, och har sedan #metoo fått ett ökat fokus. I det här avsnittet tar vi upp frågan om hur man som arbetsgivare bör agera om det uppstår misstanke om att det har skett sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Charlotte Forssander, advokat och delägare

 


Här lyssnar du på avsnitt 2 — Att förhandla eller icke förhandla?

Vi följer upp första avsnittet där vi diskuterade praktiska do:s och don't:s i en förhandlingssituation. Nu riktar vi istället fokus till frågan om när en arbetsgivare måste förhandla med en arbetstagarorganisation. 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, advokat och delägare

 


Här lyssnar du på avsnitt 1 — Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

Vilken skyldighet har du som arbetsgivare att förhandla med en arbetstagarorganisation? Hur ser du till att hamna rätt? 

Medverkande:
Emelie Svensäter Jerntorp, advokat
Ingela Malmborg, advokat och delägare

 
Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.

relaterade nyheter

Nyhet 14 september 2021

I och med återgången till kontorsarbete har frågan om anställdas vaccinering blivit högaktuell. Mång…

Nyhet 17 juni 2021

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete pröv…

Nyhet 16 juni 2021

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-up…