Online services

Vinge provides market leading online services in order to give our clients as effective an online legal service as possible. Where required, we co‑operate with several suppliers. Our bespoke services are set forth below.

VINGE COLLABORATE

Vinges säkra digitala samarbetsplattform. Genom Collaborate kan Vinge tillhandahålla olika typer av digitala tjänster såsom extranät, projektarbetsplatser, datarum m.m.

LOGGA IN

IPR Access

Vinges effektiva IP‑system ger dig som klient en bra överblick över dina immateriella tillgångar.

LOGGA IN