Practice Areas

Education

  • Uppsala University, LL.M., 2018
  • Liberal Arts & Sciences, Villanova University, USA, 2012-2013

Experience

  • Intern, Marval, O’Farrell & Mairal, Buenos Aires, 2018
  • Intern, Embassy of Sweden in Buenos Aires, 2017
  • Trainee, Corporate, External & Legal Affairs, Microsoft Sweden, 2017

Other qualifications

  • The Uppsala University Law Alumni Association’s award: Master Thesis of the year, 2019
  • Swedish Business Law Student of the year (Winner of Business Law Challenge), 2016
  • Board Member, Uppsala Law Alumni Association, 2015-16
  • Dr. Peter Wallenberg Scholarship, 2012

Articles

Jura novit curia och klander av skiljedom Juridisk Publikation nr 2/2019 s. 325. January 13, 2020
Jura novit curia – En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige Affärsjuridiska uppsatser 2019, Iustus förlag September 24, 2018