Sport, spel och underhållning

Inom sport, spel och underhållning krävs särskild juridisk specialistkunskap som säkerställer hänsyn till de branschspecifika aspekterna.

Vinge har en unik erfarenhet av de speciella förhållandena inom respektive bransch – och dessutom ledande kompetens inom alla relevanta rättsområden. 

Det är inom sport, spel och underhållning särskilt viktigt att ha juridisk kontroll över de immateriella tillgångarna, vilket påverkar exempelvis förlagsavtal, produktionsavtal, artistavtal och spelaravtal. Samtidigt krävs också hänsyn till skattekonsekvenser i samband med överlåtelse eller upplåtelse.

Brett erbjudande

Våra specialister inom sport, spel och underhållning har ingående kunskaper i de särskilda anställningsregler som gäller inom idrottsvärlden. Vinge har också konkurrensrättslig expertis som är väl införstådda i de ofta mycket komplexa konkurrensrättsliga aspekterna inom sport‑, spel‑ och underhållningsbranscherna.

Vi bistår också när marknadsförings‑ och sponsorupplägg ska arbetas fram, eller i samband med arrangemang av eller deltagande i stora evenemang.

Vi är exklusiv juridisk rådgivare till Sveriges Olympiska Kommitté och har genom detta engagemang unik insikt i många av de frågor som är aktuella inom den olympiska rörelsen.