Tema Brexit

Hos Vinge finns gedigen kompetens om Brexit och hur förändringen kan komma att påverka företag. Vi erbjuder kunskap, råd och analys kring risker och möjligheter ur ett individuellt företagsperspektiv.

"Brexit har redan påverkat Sverige och svenska företag i stor utsträckning, men det är framför allt framöver som denna händelse kommer att generera betydande konsekvenser för Sveriges och det svenska affärslivets relationer med EU och resten av världen. Det brittiska utträdet påverkar inte bara förhållandet mellan Sverige och Storbritannien, det kommer också att innebära förändringar inom EU och för handelsutbytet med andra länder.

Företag måste därför ta ställning till en ny verklighet inom en rad olika områden där affärer idag görs. Det handlar om varor och tjänster, hantering av data och regelverk som avgör på vilka villkor verksamheter bedrivs. Brexit påverkar ingångna kontrakt och sådana som ska skrivas, det får konsekvenser för tvister och andra rättsliga processer och det påverkar myndigheters och andra offentliga institutioners relationer till företag.

Det förtjänar att understrykas att Brexit inte bara ska ses som något problematiskt, situationen som vi befinner oss i erbjuder också möjligheter. Även om vi inte ser hela bilden ännu, är det redan idag fullt möjligt för företag och andra aktörer att identifiera problem, hitta lösningar och agera konstruktivt. Brexit kan ge upphov till ett reformarbete och en förändring av sådant som inte fungerar och tillfällen till att skapa något nytt. Där finns mycket att vinna för den som är framsynt.” Dr Erik Lagerlöf, jurist Vinge

Relaterade nyheter

Nyhet 18 maj 2020

Brexit means the end of free movement of persons between the EU and the UK. This change will affect…

Nyhet 11 maj 2020

Existing and future commercial contracts that include some form of EU-UK cross-border transaction ri…

Nyhet 1 april 2020

The transfer of personal data is of key importance to many businesses. It is an area that is affecte…

Nyhet 25 mars 2020

The Transition Period entered into force immediately upon the United Kingdom’s withdrawal from the E…

Nyhet 27 februari 2020

The United Kingdom withdrew from the European Union on 31 January 2020. The Competition and Market A…

Nyhet 19 februari 2020

Den 31 januari lämnade Storbritannien Europeiska Unionen. Samtidigt trädde utträdesavtalet mellan pa…

Brexitfilm 2017

Nedan listas filmer från seminariet ”Handling the trade effects of Brexit and a reshaped EU” i juli 2017 

Brexitfilm 2016

Nedan listas filmer från seminariet ”After the referendum” i maj 2016