Entreprenad och samhällsbyggnad

Gruppen Entreprenad och samhällsbyggnad representerar värdefull förstahandserfarenhet från några av Sveriges ledande bygg- och fastighetsbolag.

Entreprenader och anläggningsprojekt

Vi biträder med all slags rådgivning inom entreprenad  och anläggningsprojekt. Exempelvis husbyggnation, mark  och anläggningsentreprenader, infrastrukturprojekt och uppförande av energianläggningar.

Våra klienter är till stor del fastighetsbolag, men vi tar även uppdrag från beställare som kommuner, landsting och finansiärer.

Vinge bistår med upprättande av avtal, avtalsförhandlingar, juridisk rådgivning under löpande entreprenad  och anläggningsprojekt, överlåtelse av projekt samt hantering av tvister vid överbesiktning eller inför domstol eller skiljenämnd.

Vi har kompetens inom bland annat plan‑ och bygglagen, byggarbetsmiljö, försäkringslösningar, hyresrätt och miljörätt.  

Förutom de svenska standardkontrakten för byggsektorn, som AB 04, ABT 06, ABK 09, har vi erfarenhet av att hantera såväl avtalsförhandlingar som tvister enligt bland annat ABA 99, FIDIC, NL, och NLM.

Samhällsbyggnad

Vår rådgivning inom samhällsbyggnad inkluderar markanvisningsavtal, genomförandeavtal, exploateringsavtal, fastighetsbildning, detaljplaneläggning, bygglov och expropriation.

Vi vägleder våra klienter med de frågeställningar om ansvars‑ och kostnadsfördelning som uppstår i större fastighetsutvecklingsprojekt med flera olika aktörer.

Vinge har erfarenhet av stora infrastrukturprojekt och frågor som rör inlösen och expropriation enligt plan‑ och bygglagen, lagen om byggande av järnväg, väglagen eller expropriationslagen.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi även tillhandahålla stöd inom alla andra områden, till exempel offentlig upphandling och skatt.

Relaterat

Ska en beställare bereda en entreprenör möjlighet att avhjälpa fel om entreprenaden hävts enligt AB 04/ABT 06?

Isak Willborg behandlar i senaste numret av Juridisk Tidskrift frågan om hur fel som uppstår i en ut…
12 oktober 2020

Bostadsbyggande som ett eget riksintresse - åsikterna går isär

Se korta intervjuklipp med olika åsikter om bostadsbyggande och riksintressen, temat för Vinges semi…
5 juli 2018

Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

Se Vinges Almedalsseminarium om hinder och möjligheter för bostadsbyggande.
4 juli 2018