China Practice Group

Vinges China Practice Group består av svenska och kinesiska jurister stationerade i Sverige.

I mer än 30 år har vi hjälpt våra klienter med alla typer av frågor som rör investeringar och handel mellan Sverige och Kina. Vår erfarenhet omfattar såväl privat‑ som statsägda företag inom ett brett spektrum av verksamheter.

Handel med Kina

Med mångårig erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan Kina och Skandinavien fungerar Vinges China Practice Group som en uppskattad kulturbrygga.

Vi bistår frekvent kinesiska klienter i samband med investeringar och med andra frågeställningar som rör Sverige.

Vinge hjälper även företag att förhandla och arbeta fram alla typer av leverans‑ , tillverknings‑ , agent‑  och distributionsavtal för den kinesiska marknaden.

M & A

Vinges långa erfarenhet och stora expertis inom M & A, i kombination med vår djupa förståelse för de affärsjuridiska villkoren i Kina, möjliggör effektiva transaktionsprocesser med högsta möjliga kvalitet.

Nyetableringar

Inför en kommande nyetablering i Kina erbjuder Vinge juridisk rådgivning anpassad efter industri, företagsstorlek och tidigare erfarenhet från landet.

Immateriella rättigheter

Vinge har genom åren byggt en mycket stark kompetens när det gäller att skydda och upprätthålla immateriella rättigheter enligt de särskilda strategier som krävs för den kinesiska marknaden.

Rättstvister och skiljeförfaranden

Inom området skiljeförfaranden har Vinge omfattande erfarenheter som ombud för såväl kinesiska som svenska eller andra nationers parter.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor. Vi har även ett kontaktnät av affärsjuridiska byråer i Kina i det fall man önskar ytterligare förstärkning på plats.