Arbetsrättspodden - 2020

Avsnitt från 2020

Har du en arbetsrättslig fråga som du är särskilt nyfiken på? Maila communications@vinge.se för att komma i kontakt med podden.

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.
Här lyssnar du på avsnitt 32 – Konkurrensklausuler
Om arbetsgivaren vill förhindra att en anställd direkt efter anställningens upphörande påbörjar konkurrerande verksamhet krävs en konkurrensklausul. Den här typen av klausul kan vara avgörande för företagets fortsatta verksamhet men måste vara skälig, annars riskerar den att bli ogiltig och i praktiken verkningslös.
Här lyssnar du på avsnitt 31 – Right-sizing
För att ett bolag ska ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i både upp- och nedgång är det viktigt att bolaget också har rätt bemanning sett till verksamhetens behov. Att helt enkelt ha rätt kompetens, rätt storlek och rätt riktning.
Här lyssnar du på avsnitt 30 – Anställd eller konsult?
Konsultupplägg riskerar ibland att bli alltför likt ett anställningsförhållande, och om något går fel kan det i praktiken bli en dyr och besvärlig historia.
Här lyssnar du på avsnitt 29 - Livepodd – språkkrav, semester och hantering av en ’poor performer' – publikfrågor från Malmö Näringslivsdag
Får man ställa språkkrav i en annons, vad gäller vid uttag av semester och hur hanterar du en ’poor performer’?
Här lyssnar du på avsnitt 28 - Livepodd - hemarbete, policies och årets vanligaste arbetsrättsliga frågor
Får en arbetsgivare anställa vem den vill, vad gäller vid hemarbete och vad är egentligen skillnaden mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande?
Här lyssnar du på avsnitt 27 Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter
”Det är omöjligt att säga upp en anställd i Sverige.” ”Three strikes and you’re out!” ”En provanställning kan aldrig förlängas.” Det florerar många förutfattade meningar kring anställningsregler och arbetsrättslig lagstiftning.
Här lyssnar du på avsnitt 26 Arbetsmiljö vid hemarbete
Den här hösten är det många som arbetar hemifrån, mer eller mindre frivilligt. Vilka krav kan arbetsgivaren ställa på arbetstagarna och vilket ansvar ligger på arbetsgivaren?
Här lyssnar du på avsnitt 25 - Provanställning
När en anställning påbörjas är det vanligt att den startar med en prövotid. Detta för att arbetsgivaren ska kunna se om den anställde är rätt person på rätt plats. Som vanligt är det viktigt att hålla sig till de regler som gäller för anställningsformen, eftersom det kan bli kostsamt för en arbetsgivare att göra fel.
Här lyssnar du på avsnitt 24 - När är det läge att avskeda?
Uppsägning och avskedande är två väldigt olika åtgärder. I höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden reder Emelie Svensäter Jerntorp och Charlotte Forssander ut skillnaderna och förklarar i vilka situationer det kan bli aktuellt att välja avskedande.
Här lyssnar du på avsnitt 23 - Den ovanliga (corona)våren 2020
Det har varit en omtumlande vår för de flesta verksamheter. Arbetsrättsligt har nya ämnen toppat listorna över det som vi får flest frågor om. Hur uppfyller man arbetsmiljöansvaret vid arbete hemifrån? Måste man berätta för chefen att man har fått corona? Vad händer med stödet för korttidsarbete vid semester?
Här lyssnar du på avsnitt 22 - Den kontroversiella LAS-utredningen
Utredningen om hur anställningsskyddet i Sverige bör förändras är en politiskt mycket laddad fråga.
Här lyssnar du på avsnitt 21 - Immateriella rättigheter
Immateriella tillgångar som skapats av en medarbetare kan uppgå till stora värden, men är det verkligen alltid arbetsgivaren som äger och förfogar över dessa immateriella rättigheter?
Här lyssnar du på avsnitt 20 - GDPR – att behandla anställdas personuppgifter
Personuppgifter och anställda – vilka skyldigheter vilar på dig som arbetsgivare när du behandlar anställdas personuppgifter?
Här lyssnar du på avsnitt 19 - Korttidsarbete
Genom korttidsarbete kan en arbetsgivare minska den anställdes arbetstid och få stöd av staten för att täcka stora delar av kostnaden. Reglerna kring korttidsarbete är många.
Här lyssnar du på avsnitt 18 - Diskriminering
Att diskriminering inte får förekomma är något i princip alla håller med om. Detta till trots förekommer det. I vissa situationer är det väldigt tydligt att diskriminering har ägt rum. Det är dock vanligare med svårare avvägningar, exempelvis då arbetsgivarens bestämmelser framstår som neutrala men i praktiken har en diskriminerande effekt.
Här lyssnar du på avsnitt 17 - Upphovsrätt i Arbetsdomstolen
Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Denna fråga har Arbetsdomstolen prövat i en dom som gäller det populära barnprogrammet Babblarna.
Här lyssnar du på avsnitt 16 Corona ur ett arbetsgivarperspektiv
Specialavsnitt: Med anledning av att det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) har kommit till Sverige släpper vi ett specialavsnitt. I avsnittet diskuterar vi några av de frågor som arbetsgivare kan komma att behöva hantera för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten i stort.
Här lyssnar du på avsnitt 15 - Semester
Det är hög tid att semesterplanera! Regler om semester upplevs ofta som snåriga och besvärliga. I veckans avsnitt tar Sara Strandberg och Emelie Svensäter Jerntorp upp några punkter som är viktiga för en arbetsgivare att ha koll på. Vi listar också några vanliga exempel på hantering av semester där det lätt kan bli fel och reder ut begreppen.
Här lyssnar du på avsnitt 14 - Policies i praktiken
Vad betyder en verksamhetspolicy i praktiken? Och hur ser man till att den lever, och inte blir en sömnig skrivbordsprodukt? I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Maria-Pia Hope, delägare och VD på Vinge, det praktiska arbete som krävs för att arbeta fram en trovärdig och hållbar policy, med exempel från Vinges egna arbete för ökad jämställdhet och mångfald.
Här lyssnar du på avsnitt 13 - Arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar
Arbetsmiljön påverkar det dagliga arbetet för arbetstagarna såväl som bolagets resultat. En trygg arbetsmiljö vidgar utrymmet för prestation och ger förutsättningar för låga sjuktal. Arbetsmiljön är också arbetsgivarens ansvar.
Här lyssnar du på avsnitt 12 - Värvningsförbud - förbud att plocka med sig medarbetare
Hösten 2018 kom två rättsfall från Arbetsdomstolen som skapat stor diskussion. Rättsfallen AD 2018 nr 61 samt AD 2018 nr 62 tar upp frågan kring en arbetsgivares rätt att hindra arbetstagare från att värva tidigare kollegor efter att anställningen har upphört.