Arbetsrättspodden - 2019

Avsnitt från 2019

Har du en arbetsrättslig fråga som du är särskilt nyfiken på? Maila communications@vinge.se för att komma i kontakt med podden.

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.
Här lyssnar du på avsnitt 11 - Termination due to personal reasons
Do you have serious performance issues with your employees in Sweden, to the point where you are considering termination? Before taking action, spend 18 minutes on our English-language podcast to understand the process and avoid legal risks.
Här lyssnar du på avsnitt 10 - Termination due to redundancy
By popular request, here is our very first English-language episode of Vinge's employment law podcast. It deals with one of the most common questions we get asked by our clients: how can we make changes to our organisation in Sweden? In the episode, Emelie and Charlotte provide lots of practical advice and highlight the legal risks that need to be managed in this context. Enjoy!
Här lyssnar du på avsnitt 9 - Arbetsgivares skyldighet att agera vid misskötsamhet
Tvåmånadersregeln vid uppsägning eller avskedande kan vara svår att tillämpa, särskilt i situationer när det till en början är oklart om en arbetstagare har misskött sig eller inte. I det här avsnittet diskuterar Emelie och Daniel rättsfallet AD 2019 nr 38 som kretsade kring frågan om arbetsgivarens utredningsrätt och tvåmånadersregeln.
Här lyssnar du på avsnitt 8 — Rehabilitering
Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar i förhållande till arbetstagare som är eller har varit sjuka eller som har varit med om en olycka. För både arbetstagaren och organisationen underlättar det mycket om det finns rutiner på plats för detta. 
Här lyssnar du på avsnitt 7 — Uppsägsningstid för VD
Vilken uppsägningstid gäller för en VD som säger upp sig själv när det inte går att hitta något svar i anställningsavtalet? Den här veckan tittar vi närmare på ett rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 12) och går igenom vad domstolen kom fram till.
Här lyssnar du på avsnitt 6 — Underprestation - Hur hanterar man en ’poor performer?’
Arbetstagare som inte levererar i sin roll är ett inte helt ovanligt problem som många arbetsgivare behöver hantera. Riskerna med att inte agera är stora, liksom riskerna med att agera på fel sätt.
Här lyssnar du på avsnitt 5 — Omplacering – den nödvändiga huvudvärken
I detta avsnitt fördjupar sig Emelie och Åsa i begreppet omplacering. Vad innebär en omplacering, när blir det aktuellt och var kan en arbetsgivare trampa snett?
Här lyssnar du på avsnitt 4 — Arbetsbrist är den vanligaste grunden för uppsägning, men vad är egentligen arbetsbrist?
Det och mycket mer pratar vi om i höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden!
Här lyssnar du på avsnitt 3 — #Metoo och arbetsgivarens skyldigheter
Hösten 2017 spreds berättelser under hashtaggen #metoo på sociala medier om personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Den här typen av problem har tyvärr inte visat sig helt ovanliga i yrkeslivet, och har sedan #metoo fått ett ökat fokus. I det här avsnittet tar vi upp frågan om hur man som arbetsgivare bör agera om det uppstår misstanke om att det har skett sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Här lyssnar du på avsnitt 2 — Att förhandla eller icke förhandla?
Vi följer upp första avsnittet där vi diskuterade praktiska do:s och don't:s i en förhandlingssituation. Nu riktar vi istället fokus till frågan om när en arbetsgivare måste förhandla med en arbetstagarorganisation.
Här lyssnar du på avsnitt 1 — Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
Vilken skyldighet har du som arbetsgivare att förhandla med en arbetstagarorganisation? Hur ser du till att hamna rätt?

Här kan du även lyssna på Arbetsrättspoddens avsnitt från 2020 och 2021.