Uppdrag Vinge biträder HealthCap och Tribune Therapeutics AB vid kapitalanskaffning

26 mars 2021

Tribune Therapeutics AB har genomfört en riktad nyemission till Novo Holdings och Inven2 samt befintliga investeraren HealthCap.

Tribune Therapeutics AB är ett pre-kliniskt biofarmaceutiskt bolag som utvecklar ett fusionsprotein för att behandla patienter med fibrotisk sjukdom. Kapitalanskaffningen genomförs för att finansiera forskning, produktutveckling och kommersialisering av bolagets produkter.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad, Jesper Lindvall och Annie Fällström (M&A) samt Stojan Arnerstål och Sofia Bergenstråhle (immateriella rättigheter).

Arbetsrättspodden # 37 – Verksamhetsövergång

Verksamhetsövergång är ett område inom arbetsrätten som kan upplevas som snårigt, då det är omgärdat av en rad tvingande bestämmelser i förhållande till både de anställda och till fackförbund. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
30 mars 2021

Försäkringsjuridik och blockerad Suezkanal

Ett av världens största containerfartyg blockerade under 6 dagar Suezkanalen, en händelse som får betydande globala konsekvenser. Även svenska intressenter såsom Göteborgs Hamn kan komma att påverkas av situationen. Grundstötningen är en tydlig påminnelse om skörheten i de globala transportkedjorna, och sätter ljuset på en rad viktiga försäkringsfrågor.
29 mars 2021

Vinge topprankat av Chambers & Partners inom tio verksamhetsområden

Ett stort tack till alla er klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers årliga ranking. Resultatet har nu offenliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 13 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
19 mars 2021