Tema Offentlig upphandling 

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter på upphandlingsområdet i offentlig upphandling under 2023.

Nyheter på upphandlingsområdet

Offentlig upphandling är ett rättsområde i ständig utveckling. Under seminariet går vi igenom nyheter inom tre centrala områden inom offentlig upphandling.

Vi redovisar:

  • förutsättningarna för att anlita underleverantörer och kraven på att anbud i offentliga upphandlingar ska vara självständiga och oberoende i förhållande till andra anbud,
  • de nya tillsynsverktyg som Konkurrensverket kommer att få från och med den 1 januari 2024 och
  • de nya regler om leverantörskontroll som föreslås i betänkandet SOU 2023:43.

Vi går igenom innehållet reglerna och principerna som följer av rättspraxis och förklarar vilka konsekvenser dessa regler och principer får för leverantörer till offentlig sektor och för upphandlande myndigheter och enheter.

Detta seminarium kommer att hållas samtidigt på våra tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anmäl dig nedan till ett utav våra kontor och som passar dig för just detta seminarietillfälle. Sista anmälningsdag är 10 november.

Anmälan - Stockholm

Anmälan - Stockholm

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter på upphandlingsområdet i offentlig upphandling under 2023.

Anmälan - Göteborg

Anmälan - Göteborg

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter på upphandlingsområdet i offentlig upphandling under 2023.

Anmälan - Malmö

Anmälan - Malmö

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter på upphandlingsområdet i offentlig upphandling under 2023.